Vlaanderenis werk

Pastorale dienst

Contactgegevens

09 310 05 81 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Pastorale dienst

Ziekenzalving

Ziekenzalving/ziekenzegen

De ziekenzalving/ziekenzegen is een bijzonder teken van Gods nabijheid. Het is een gebedsmoment met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods heilzame liefde voor de mens. Dit moment wordt bij voorkeur bewust meebeleefd door de patiënt en zijn of haar familie. Het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend door een externe priester. Een ziekenzegen wordt voorgegaan door een pastoraal werker van het ziekenhuis.

Stervenszegen

Een stervenszegen is een gebedsmoment met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods grenzeloze draagkracht voor wie stervende is.

Afscheidszegen

Indien gewenst kan de pastoraal werker ook na een overlijden voorgaan in een kort gebedsmoment waarin het gelovig afscheid nemen centraal staat.

Laatste wijziging: 21.08.2018