Vlaanderenis werk

Interne liaison geriatrie

Contactgegevens

09 310 16 30 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Interne liaison geriatrie

In het meetjesland neemt het aantal ouderen '75-plussers' de laatste jaren fors toe. Hierdoor bent u ook sterk vertegenwoordigd in ons ziekenhuis. Een specifieke en gerichte aanpak die rekening houdt met de zorgnoden van de 75-plusser is dan ook aangewezen.

Binnen het zorgprogramma geriatrie wil de interne liaison streven naar een optimaal herstel waarbij de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit zo hoog mogelijk behouden blijft met als doel: de terugkeer naar huis mogelijk te maken. 

De interne liaison probeert gespecialiseerde multidisciplinaire ondersteuning te bieden aan alle 75-plussers die niet opgenomen zijn op een geriatrische dienst en die beantwoorden aan bepaalde criteria (psychosociale problemen, geheugenstoornissen, ondervoeding, valproblemen, etc.

Laatste wijziging: 21.08.2018