Vlaanderenis werk

ZE 43 Orthogeriatrie

Contactgegevens

09 310 18 43

ZE 43 Orthogeriatrie

Welkom!

Orthogeriatrie is een specifieke afdeling geriatrie waarbij de focus ligt op geriatrische patiënten met acute traumatologie als de reden van opname bovenop de andere acute en chronische aandoeningen. Door deze patiënten te concentreren op één zorgeenheid neemt de know-how van het team toe en verhoogt de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep, dit in nauwe samenwerking met de dienst orthopedie.


Laatste wijziging: 15.09.2021