Vlaanderenis werk

ZE 34 - Spijsvertering

Voor inlichtingen of een afspraak

09 310 18 34 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Bezoekuren:
van 14.00 tot 20.00 uur

ZE 34 - Spijsvertering

Zorgeenheid 34 - Spijsvertering is een pathologiegestuurde zorgeenheid met 27 bedden. Hier verblijven patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen voor observatie, diagnosestelling en behandeling. We zorgen voor patiënten met algemene abdominale-, oncologische- en obesitas heelkunde, zowel voor pre- operatieve als voor postoperatieve zorgen.

We bieden vanzelfsprekend patiëntgerichte zorg. Dit betekent concreet dat één verpleegkundige verantwoordelijk is voor enkele patiënten. Elke verpleegkundige kan bijgestaan worden door een student verpleegkunde. De student verpleegkunde werkt steeds onder supervisie van de verpleegkundige. De arts doet dagelijks een zaalronde, waarbij de hoofdverpleegkundige de artsen bijstaat.

Pathologiegestuurde zorgeenheid

Zorgeenheid 34 is een pathologiegestuurde zorgeenheid. Dit heeft voor u als patiënt volgende voordelen:

 • Uw volledig zorgtraject verloopt op dezelfde zorgeenheid. Na het stellen van de diagnose, verblijft U bij een eventuele chirurgische ingreep op dezelfde zorgeenheid.
 • De continuïteit van  de zorg blijft behouden, dit zorgt voor een correcte communicatie, zo optimaliseren we de veiligheid van U als patiënt.
 • U wordt zoveel als mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd.
 • Door deze werkwijze wordt de vertrouwensband tussen patiënt en verpleegkundigen versterkt.
 • Door deze werkwijze hebt u als patiënt ook dagelijks de mogelijkheid om de hoofdverpleegkundige te spreken.

Multidisciplinaire samenwerking

We werken multidisciplinair samen met:

 • Opname dienst
 • dienst spoedgevallen
 • operatiekwartier
 • recovery
 • intensieve zorgen
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • kinesisten
 • sociale dienst
 • interne liaison
 • stomaverpleegkundigen
 • wondzorgverpleegkundigen
 • psychologen
 • pastorale dienst
 • diëtisten
 • palliatieve zorg
 • medische beeldvorming
 • eerstelijnszorg

Laatste wijziging: 21.08.2018