Vlaanderenis werk

ZE 22 - Beweging

Contactgegevens

09 310 18 22 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Bezoekuren:
van 14.00 tot 20.00 uur

ZE 22 - Beweging

Welkom op Zorgeenheid 22: Beweging. Onze zorgeenheid is gespecialiseerd in pre- en postoperatief verzorgen en begeleiden van personen bij wie prothesemateriaal geplaatst wordt. Het gaat concreet om heupprothesen, knieprothesen, rugoperaties en schouderprothesen. 

Het team werkt multidisciplinair. Er is samenwerking tussen verpleging, kine, ergo en sociale dienst om zo snel mogelijke revalidatie en ontslag te bekomen. 

Meebrengen bij een geplande opname

 • Uw identiteitskaart
 • Uw eID of kleefvignetten van uw ziekenfonds
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering
 • Geneesmiddelen die u geregeld inneemt of in de voorbije dagen hebt ingenomen (graag in originele verpakking) 
 • Bij plaatsing van een knieprothese: gelieve de zorgmap mee te brengen en af te geven op de zorgeenheid
 • Bij plaatsing heup- of knieprothese: graag krukken meebrengen

Voor personen met een buitenlandse domicilie:  

 • een garantieverklaring
 • een document E111 of E112
 • de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)

Bij een opname als gevolg van een arbeidsongeval 

 • naam, adres en telefoon van de werkgever
 • naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
 • polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever

Voor de apotheek

 • Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd

Persoonlijke verzorging

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel en tandpasta,..)
 • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels,…)

Waardevolle voorwerpen

U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënten. Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige.

Uw kamernummer

Vermeld aan uw bezoek steeds uw volledige kamernummer: dus zowel het blok, de verdieping als de kamer. Bijvoorbeeld: C3.301. C staat voor het blok, 3 is het verdiep, 301 is het kamernummer. Als u enkel het kamernummer doorgeeft, zijn er verschillende mogelijkheden op andere verdiepen. 

Ontslag

 • De arts die u behandelt, beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.
 • Voor u vertrekt, krijgt u eerst nog een aantal adviezen. Dit is praktische informatie over uw medicatie, dieet, controlebezoek bij de huisarts of behandelende arts, RX-controle, organisatie van de thuiszorg, etc.
 • Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreider rapport wordt hem later toegestuurd.
 • Overhandig aan de verpleging  de nodige formulieren om te vullen voor het ziekenfonds (attest arbeidsongeschiktheid) of de hospitalisatieverzekering.
 • U mag het ziekenhuis nooit verlaten zonder toestemming van uw behandelende arts. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt. 


Laatste wijziging: 12.03.2019