Vlaanderenis werk

Materniteit

Contactgegevens

09 310 18 14 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Bezoekuren:
van 14.00 tot 20.00 uur

Materniteit

Het Baby Friendly Hospital Initiative werd in 1991 gelanceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) en het United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding.

AZ Alma neemt deel aan dit kwaliteitsproject en tracht binnen de prenatale diensten, verloskwartier en de kraamafdeling de moeders en hun nabije omgeving te ondersteunen zodanig dat er kwaliteitsvolle informatie en een goede begeleiding van de borst- en zuigelingenvoeding wordt aangeboden.

De belangrijkste doelstelling van het BFHI is om ervoor te zorgen dat iedere baby en moeder de beste start krijgen tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling om zo een optimale gezondheid te garanderen.

Babyvriendelijke initiatieven: de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding

Moedervriendelijke initiatieven: Mother Friendly Care

De internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk.  
De internationale gedragscode heeft tot doel:

  • borstvoeding te beschermen en te bevorderen
  • te zorgen dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • te bevorderen dat ouders voldoende en juiste voorlichting krijgen
  • richtlijnen te stellen aan de verkoop van en reclame voor babyvoeding.

Vertaling van de gedragscode in AZ Alma:

  • AZ Alma neemt geen gratis stalen aan van vervangingsmiddelen voor moedermelk aan gereduceerde prijzen
  • Vervangingsmiddelen voor moedermelk worden aangekocht aan de gangbare groothandelsprijzen. Geen enkele vorm van promotiemateriaal voor voedingsmiddelen en dranken voor zuigelingen wordt toegestaan binnen de gezondheidsdiensten.
  • De zwangere vrouwen ontvangen geen enkele vorm van promotie van kunstvoeding.
  • Het demonstreren van de gebruikswijze van kunstvoeding mag enkel door het verzorgend personeel gegeven worden en dit enkel voor de zwangeren, moeders en hun familie waarbij dit noodzakelijk is.
  • In AZ Alma worden de vervangingsmiddelen van moedermelk bewaard uit het zicht van de moeders.
  • Iedere vorm van financiële en materiële steun, waarbij de producten opgenomen in de code gepromoot worden, worden vermeden door de gezondheidswerkers.

Laatste wijziging: 7.03.2019