Vlaanderenis werk

Dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

09 310 13 30

Er kan enkel telefonisch aangemeld worden op donderdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 10 tot en met 17 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Er is sprake van - of een vermoeden van - onderliggende psychische of psychiatrische moeilijkheden, waarbij het reeds doorlopen (ambulante) zorgtraject ontoereikend bleek te zijn.

Kinderen en jongeren komen zelfstandig of met hun ouders naar de dagbehandeling.

Laatste wijziging: 6.12.2018