Vlaanderenis werk

Pijncentrum

Contactgegevens

Openingsuren secretariaat:
van 08.00 tot 16.30 uur

Pijncentrum

Het multidisciplinair pijncentrum (MPC) staat in voor mpulitdisciplinaire evaluatie en opvolging binnen biopsychoscoiaal model. 

Wat is het MPC?

Het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) richt zich tot patiënten met chronische pijn binnen een psychosociaal model. Het MPC verenigt een team van verschillende artsen en therapeuten, elk met hun eigen specialisatie. Naast het onderzoeken van het medische luik, wordt ook gekeken welke psychosociale factoren mogelijks een invloed kunnen hebben op de pijn. Vanuit de verschillende specialismen wordt getracht een antwoord te bieden op de aanhoudende pijnproblematiek. 

Hoe kan ik een afspraak maken bij het MPC? 

Indien u een gesprek wenst met het MPC gebeurt dit steeds op doorverwijzing van uw huisarts of arts-specialist.

Hoe verloopt het verder?

Indien deze MPC-specialist oordeelt dat het MPC voor u een meerwaarde kan betekenen, wordt u door het secretariaat van het MPC gecontacteerd om een geschikte datum vast te leggen om langs te komen.

Op de afgesproken dag zult u een gesprek hebben met zowel de sociaal verpleegkundige, de kinesitherapeute, de psychologe en de verpleegkundige van het MPC. Elk lid van het MPC tracht vanuit zijn specialisme na te gaan welke factoren mogelijks een invloed hebben op uw pijn en welke mogelijke oplossingen er kunnen geboden worden.

De verkregen informatie wordt nadien besproken tijdens een multidisciplinair overleg waar ook de gespecialiseerde artsen van het pijncentrum aanwezig zijn. Het multidisciplinair verslag hiervan zal aan uw huisarts bezorgd worden. Indien u werd doorverwezen door uw arts-specialist zal ook aan deze arts het multidisciplinaire verslag bezorgd worden. De secretaresse van het MPC zal u op de hoogte brengen of u de resultaten van het multidisciplinair overleg met uw huisarts kunt bespreken, of dat u aansluitend best eerst nog eens op consultatie komt bij uw doorverwijzend arts-specialist.

Behandelmogelijkheden

 • Medicamenteuze opvolging
 • Individuele psychologische begeleiding
 • Individuele sociale opvolging
 • Doorverwijzing naar andere revalidatiemogelijkheden binnen of buiten het ziekenhuis

Multidisciplinair behandelprogramma bij chronische pijn:

 • Pijneducatie
 • Kwaliteitsvol leven met pijn
 • Tai Chi
 • Conditie
 • Relaxatie
 • Workshop Pijn en Werk
 • Workshop Pijn en Medicatie
 • Workshop Ergonomie

Kostprijs

 • Het consult bij uw arts-specialist zal aangerekend worden volgens de gebruikelijke tarieven.
 • Het gesprek binnen het MPC is volledig gratis.
 • De kostprijs voor verdere behandeling is afhankelijk van het door u verkozen traject en zal tijdig aan u meegedeeld worden.

 Vragen over het multidisciplinair pijncentrum?

Indien u bijkomende informatie wenst betreffende de werking van het MPC kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat van het MPC.

Let wel, u komt steeds na doorverwijzing van uw huisarts of arts-specialist bij ons terecht. 

 Op onderstaand nummer kunt u geen rechtstreekse afspraken maken.

Locatie:

AZ Alma Ringlaan 15 9900 Eeklo

Tel:

09 310 05 50

E-mail:

 secretariaat.mpc@azalma.be

09 310 05 50

Laatste wijziging: 8.03.2019