Vlaanderenis werk

Maatjes in balans

Contactgegevens

09 310 10 71 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Maatjes in balans

Programma

Daar de ouders belangrijke sleutelfiguren zijn in de behandeling van overgewicht, betrekken wij hen ook in het behandelingsproces. Voor de ouders vinden negen groepsbijeenkomsten plaats, waar tips omtrent voeding, lichaamsbeweging en opvoeding worden gegeven.

Voeding en opvoeding kunnen immers niet los van elkaar worden gezien. Als ouder staat u model voor de eet- en beweeggewoonten binnen het gezin. U staat in voor de boodschappen en het bereiden van de maaltijden. Als ouder bepaalt u wat, waar en wanneer er wordt gegeten.

Inhoud

De kinderen worden gedurende 18 weken iedere woensdagmiddag via sport en spel aan het bewegen gezet. Zo ervaren ze dat bewegen aangenaam kan zijn. Tijdens de sessies leren ze heel wat over gezond eten en bewegen. Zo kan het kind op een speelse manier gemotiveerd worden om een gezonde levensstijl en gezonde voedingsgewoonten aan te nemen.Zowel de ouderbijeenkomsten als de sessies met de kinderen worden begeleid door een bewegingstherapeut en voedingsdeskundige en/of psychologe.
Het programma wordt individueel bijgestuurd tijdens de individuele nabesprekingen met ouders en kind dewelke om de 4 weken worden georganiseerd.
Na 18 weken vinden nog 6-maandelijks opvolgsessies plaats om het kind blijvend te motiveren in zijn hernieuwde levensstijl.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het programma vindt er een intakegesprek met de ouders en het kind plaats zowel bij de pediater, diëtiste, bewegingstherapeute als psychologe met bijhorende onderzoeken. Deze onderzoeken worden op het einde van het 10-maandelijks programma herhaald ter evaluatie.

Nazorg

Na afloop van het programma blijft een regelmatige controle aangewezen. Dit kan bij de therapeuten van het team, bij de huisarts of CLB-arts of de CLB-verpleegkundige.

Laatste wijziging: 8.03.2019