Vlaanderenis werk

Rookstopkliniek

Contactgegevens

09 310 13 77 (Dr. Katrijn Van Assche)
09 310 10 73 (Mevr. Karen Vanhee)

Rookstopkliniek

Groepstraining

De rookstoptraining in groep wil u motiveren en ondersteunen zodat u het roken kan laten. Naast een werkboek en professionele begeleiding is het uitwisselen van ervaringen van noodzakelijk belang om te kunnen slagen.

Opzet

Voor de training nodigen we u graag uit op een gratis informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats voor de start van elke nieuwe reeks. Op de informatiebijeenkomst geeft de tabakoloog die de training begeleidt graag een woordje uitleg. De rookstoptraining bestaat uit 8 opeenvolgende sessies. Om een maximale kans op slagen te bereiken, is het belangrijk om zoveel mogelijk sessies bij te wonen.

Hoe deelnemen

Indien u wenst deel te nemen aan de trainingen of een informatiebijeenkomst wenst bij te wonen, dan kan u hiervoor telefonisch contact opnemen met Mevr. Karen Vanhee (coördinator rookstopbegeleiding). Inschrijven kan ook steeds op de - gratis - informatiebijeenkomst.

Locatie

De training en de informatiebijeenkomst vinden plaats in het AZ Alma (Ringlaan 15, 9900 Eeklo).

Kostprijs

De totale kostprijs van de rookstoptraining in groep bedraagt €48 (of €24 met verhoogde tegemoetkoming).

In het cursusgeld zijn inbegrepen:

  • de rookstoptraining (bestaande uit 8 sessies)
  • een persoonlijk werkboek
  • een gratis drankje

Informatie rond betaling wordt gegeven op de informatiebijeenkomst of kan verkregen worden bij de coördinator.

Data

De cursus wordt gegeven op woensdag, telkens om 19.45 uur. Eén sessie duurt ongeveer anderhalf uur. De groep bestaat uit maximum 10 personen.

Laatste wijziging: 5.04.2019