Vlaanderenis werk

Multidisciplinair pijncentrum

Contactgegevens

09 310 05 50 (Eeklo)
Openingsuren secretariaat:
van 08.00 tot 16.30 uur
(woensdag tot 12.00 uur)

Multidisciplinair pijncentrum

Multidisciplinair pijncentrum

Vermoeidheid, pijn, energie uit balans en een hoofd vol (dagelijkse) plannen maar een lichaam dat weigert de plannen uit te voeren… Chronische pijnklachten kunnen het fysieke en mentale welzijn danig ontwrichten. De knoop ontwarren kan in dat geval met behulp van het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC).

Wie zijn wij?

Het MPC bestaat uit een team van verschillende artsen en therapeuten, elk met hun eigen specialisatie.

Coördinator Patricia Van Hyfte
Sociaal verpleegkundige Tessa De Roeck
Klinisch psycholoog Gaëlle Vandevyvere
Klinisch psycholoog Julie Van Der Jeucht
Ergotherapeut Brenda Van Leeuwe
Kinesitherapeut Ellen Claeys
Kinesitherapeut Ineke Schepens

Voor wie?

  • Patiënten met subacute pijn

= pijn die verschillende weken aanhoudt met een risico op ontwikkeling van chronische pijn door diverse factoren zoals moeilijke werkomstandigheden, stress en/of een sociale problematiek.

  • Patiënten met chronische pijn

= pijn die minstens 3 maand aanhoudt waardoor het functioneren duidelijk beperkt is.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Vooraleer u een afspraak kan maken, dient u eerst op consult te gaan bij een arts-specialist verbonden aan het MPC.
Volgende artsen zijn verbonden aan het MPC:

Fysische geneeskunde Dr. Van Vlaenderen (medisch coördinator)
Pijnkliniek Dr. Fieuws
Pijnkliniek Dr. Leliaert
Pijnkliniek Dr. Moyaert
Pijnkliniek Dr. Prud'homme

Indien u wordt doorverwezen door uw huisarts, dient u eerst een afspraak te maken bij één van bovenstaande artsen.

Multidisciplinair behandelprogramma

Het traject start met een intakegesprek bij de sociaal verpleegkundige, de psycholoog en de ergo- of kinesitherapeut.
Elk lid van het MPC zal vanuit zijn specialisme trachten na te gaan welke factoren mogelijks een invloed hebben op uw pijn.
Na het intakegesprek wordt uw dossier besproken met de therapeuten van het MPC en de betrokken artsen. Daarna wordt u telefonisch gecontacteerd en wordt het geformuleerde advies aan u voorgesteld.

Waaruit bestaat het programma?

Educatief luik Conditietraining
Pijneducatie Graded activity = actief oefenen en leren opbouwen van conditie
Kwaliteitsvol leven met pijn
Voeding
Slaaphygiëne
Energie- en activiteitenmanagement
Back to work
Ademhaling
Relaxatie

De educatieve sessies starten in groep of individueel, afhankelijk van de noden van de patiënt. Het traject kan telkens worden aangevuld met individuele begeleiding bij elke therapeut.

Doelstelling

Het programma biedt geen medische oplossing of directe pijnbestrijding, wel wordt er gewerkt naar een beter dagelijks functioneren. Ook biedt het handvaten om te leren omgaan met de pijn.

Kostprijs

Voor het gesprek bij de arts wordt een consultatie aangerekend.
Het intakegesprek, de eventuele individuele begeleiding en het educatieve gedeelte zijn kosteloos.

Voor de conditietraining wordt een bedrag in rekening gebracht, dit wordt verder toegelicht in de infosessie.

Contactgegevens

Secretariaat MPC: 09 310 05 50

09 310 05 50

Laatste wijziging: 1.02.2022