Vlaanderenis werk

Gastro-enterologie

Contactgegevens

09 310 05 42 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag
van 08.00 tot 18.00 uur

Gastro-enterologie

Het Regionaal Digestief Centrum van AZ Alma heeft er een nieuw meettoestel bij. Patiënten met leverproblemen kunnen vanaf nu een stuk makkelijker littekenvorming in de lever laten opsporen aan de hand van een elastografie.

Afname

Bij patiënten met leverziekten is de opsporing van littekenvorming in de lever essentieel. Wanneer de huisarts of endocrinoloog op basis van een afwijkende bloedanalyse of echografie leverlijden vermoedt wordt de patiënt doorverwezen naar de maag-darm-lever-arts. Om de toestand van de lever betrouwbaar te kunnen inschatten kan beslist worden tot een leverbiopsie, wat op zich niet zonder risico is (bv. nabloeding, lekkage van de galweg of klaplong)

De techniek meet de elasticiteit ( stijfheid) en vervetting van de lever. De werking is gelijkaardig aan die van een echotoestel, maar daarnaast is het vooral een ingenieus meettoestel. Het vormt niet alleen een beeld van de lever. Het maakt berekeningen op basis van de snelheid

en de absorptie van de geluidsgolven . Dit leert ons iets over de soepelheid en de vervetting van het leverweefsel. De meting verloopt uiterst vlot (in hoogstens enkele minuten), is geheel pijnloos en niet-invasief. De patiënt dient alleen nuchter te zijn.

Echo

Een tijdige opmeting van een evolutie naar fibrose (verlittekening) en het eindstadium cirrose is essentieel. Fibrose leidt tot een verminderde leverfunctie en de ontwikkeling van cirrose kan levensbedreigend zijn. De normale opvolging en bloedafnames bij patiënten met chronische leverziekten laten niet toe om de ernst van de fibrose in te schatten. Tot recent was een leverbiopsie ook de enige methode om de evolutie te documenteren.

Waarom dan nu investeren in een elastografie? In een wereld waar diabetes, overgewicht en een te hoge bloeddruk regeren, is het belangrijk om preventief te handelen. 25 % van de volwassenen heeft namelijk een te vette lever. Momenteel is dat na virusinfecties de tweede grootste oorzaak van levertransplantaties. Virusinfecties worden evenwel steeds minder belangrijk door vaccinatie voor hepatitis B en zeer succesvolle medicatie voor hepatitis C. Binnenkort zal vooral vervetting van de lever tot transplantatie leiden.

Dit meettoestel kan de arts ook helpen om bij bepaalde leverziektes het resultaat van een medicamenteuze behandeling of het moment van het starten hiervan te gaan bepalen (bv. Bij auto-immuunhepatitis of hepatitis B). Het kan ook helpen om bij diabetespatiënten een betere keuze te maken in de beschikbare therapie.

Maar de metingen van dit screeningsinstrument bij een vette lever zullen doorgaans niet leiden tot een medicamenteuze behandeling. En dat is net het mooie. In deze medische benadering staat een bijsturen van de levensstijl van de patiënt centraal, niet de klassieke geneeskunde. Het motiveert de patiënt om af te vallen, bij wijze van wake-up-call dus . Het is ook in staat om de bekomen resultaten op een betrouwbare manier op te volgen en weer te geven en kan zo mensen aansporen verder vol te houden. En niet alleen de lever wordt hier beter van.

Laatste wijziging: 17.05.2022