Vlaanderenis werk

Diabetescentrum

Contactgegevens

09 310 13 53 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
08.00 tot 18.00 uur (ma-vr)

Diabetescentrum

Diabetesconventie

De diabetesconventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en een diabetescentrum. Dankzij deze overeenkomst voorzien we in educatie en zelfredzaamheid bij patiënten die behandeld worden met insuline (minimum 2 injecties per dag).

De patiënt krijgt enerzijds educatie in de technieken van zelfinjectie van insuline, glycemiecontrole en algemene dagelijkse info. Een goede behandeling van diabetes vermindert het ontstaan van complicaties op lange termijn.

Daarnaast bespreken en controleren we ook de andere cardiovasculaire risicofactoren:

 • Bloeddruk
 • Lichaamsbeweging
 • Alcohol
 • Roken
 • Cholesterol en lipiden

Voeding speelt ook een belangrijke rol in de behandeling van diabetes. Dit zal uitvoerig besproken worden met de diëtiste/voedingseducator.

Het diabetescentrum verstrekt u al het nodige materiaal om een goede diabetesregeling na te streven.

 • Glucosemeter
 • Glucoseteststrips/sensoren
 • Educatiebrochures
 • Insulinepen/pomp
 • Voedingsbrochure

Wat houdt het ondertekenen van de diabetesconventie in?

Wat u van ons mag verwachten:

 • Een goede medische opvolging en begeleiding door de arts, endocrinoloog, de diabetesverpleegkundige en de diëtiste.
 • De educatie wordt aangepast aan uw individuele noden.
 • Het verschaffen van materiaal voor glucosecontrole.
 • Beschikbaarheid van de podoloog en psycholoog als dit nodig blijkt.
 • Het regelmatig opvolgen van uw diabetesregeling.
 • Naast het regelen van de glycemie worden ook maatregelen genomen om uw risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dit gebeurt in overleg met de huisarts. U krijgt hierbij advies omtrent gewicht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag.
 • We plannen samen met u de onderzoeken naar mogelijke verwikkelingen van diabetes: een urinetest, een bloedtest i.f.v. de nierwerking, een voetonderzoek en een bezoek aan de oogarts.
 • We zijn goed bereikbaar.
 • Er is een arts-endocrinoloog te bereiken via wachtregeling van de dienst Spoedgevallen.
 • We proberen ook een goede glycemiezorg op de hospitalisatieafdelingen te voorzien.

Wat wij verwachten van u:

 • Minstens een jaarlijkse controle bij de arts en minstens 2 contacten bij de diabeteseducator (verpleegkundige en/of diëtiste).
 • Regelmatige controle van de glycemie. Het aantal metingen wordt samen met de arts bepaald. Dit is afhankelijk van de conventiegroep waartoe u behoort.
 • De adviezen rond gezonde voeding, gezonde levensstijl, lichaamsbeweging en eventuele rookstop ter harte nemen. We trachten zo veel mogelijk naar een gezonde levensstijl te streven.
 • Meewerken aan de jaarlijkse onderzoeken ter opsporing van de complicaties.
 • Het betrekken van de huisarts bij de behandeling. U dient minstens één keer per jaar bij de huisarts langs te gaan. U dient een globaal medisch dossier (GMD) af te sluiten met de huisarts.

Hoe zit het met de administratie i.v.m. de conventie?

 • De diabetesconventie wordt goedgekeurd door de adviserende geneesheer van de mutualiteit.
 • De conventie wordt goedgekeurd voor een periode van 12 maand, na ondertekening van het contract.
 • U dient een Globaal Medisch Dossier te hebben bij de huisarts.
 • Wij worden graag op de hoogte gehouden van:
  • adreswijzigingen.
  • wijziging van mutualiteit.
  • indien u in een ander centrum wenst gevolgd te worden.

Conventiegroepen

Afhankelijk van het type diabetes en het aantal dagelijkse injecties wordt u opgenomen in één van de door het RIZIV bepaalde conventiegroepen. Dit bepaalt hoeveel en welk materiaal u kunt meekrijgen.

 • Groep A: personen met een totaal verlies van de eigen pancreasproductie door type 1 diabetes of bv; na chirurgische wegname van de pancreas.
 • Groep B: personen met andere vormen van diabetes, die behandeld worden met 3 of meer injecties.
 • Groep C: personen die behandeld worden met 2 injectie komen normaal gezien NIET meer in aanmerking voor de diabetesconventie. Zij kunnen ingeschakeld worden in het zorgtraject. In uitzonderlijke situaties, bij ernstige ziekte, kan in overleg met de huisarts toch beslist worden om groep C van de diabetesconventie af te sluiten.

Auteur: Dr. H. Vandecauter

Laatste wijziging: 17.11.2022