Vlaanderenis werk

DAG13 Chirurgie

Contactgegevens

09 310 17 12 (Eeklo)

DAG13 Chirurgie

In het dagziekenhuis chirurgie worden er operaties verricht voor algemene-, abdominale chirurgie, kleine vasculaire chirurgie, gynaecologische chirurgie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, neus-, keel-, oorchirurgie, oftalmologie, orthopedie, urologie, plastische chirurgie, neurochirurgie. De opname en het ontslag vinden plaats op één dag, op voorwaarde dat een verdere opname in het ziekenhuis niet nodig blijkt.

Meebrengen bij opname

  • Identiteitskaart
  • Bloedgroepkaart
  • Uw dagdagelijkse medicatie (indien u deze heeft: medicatie in de originele verpakking met een duidelijke medicatielijst)
  • Verzekeringspapier of attesten
  • Boek of tijdschrift
  • Een gsm die kan gebruikt worden om uw familie te verwittigen

Bezoekuren

Tijdens het wachten in de voorbereidingsbox mag er 1 begeleidende persoon bij u blijven. Vanaf u na de operatie op de kamer bent, mag er bezoek langs komen (bij een meerpersoonskamer beperkt tot 1 persoon). U kan hiervoor het bezoek zelf verwittigen.

Afspraken bij bezoek

In het belang van onze patiënten dringen wij erop aan dat de bezoekregeling gerespecteerd wordt.

Ontslag

U kunt terug naar huis als de chirurg EN anesthesist hierover schriftelijk hun toestemming hebben gegeven. Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreider rapport wordt hem later toegestuurd. Verder worden ook een eventuele afspraak voor een controle raadpleging meegegeven. Let erop dat de verzekeringspapieren en attesten die afgegeven werden, terug in uw bezit zijn. Zorg ervoor dat iemand bereikbaar is die u komt afhalen. U mag in geen geval alleen naar huis vertrekken of het openbaar vervoer nemen.

Laatste wijziging: 18.02.2020