Vlaanderenis werk

Badge aanvragen

In het kader van de uitvoering van zijn of haar stage ontvangt de student een toegangsbadge. De toegang tot het terrein en in het ziekenhuisgebouw is geregeld met behulp van toegangsbadges, die tevens een centrale rol spelen in de beveiliging van het ziekenhuis.

Toegangsbadge

De toegangsbadge is gekoppeld aan uw identiteitsgegevens en is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik zodat u toegang hebt tot de lokalen van het ziekenhuis waar u tijdens uw stage moet zijn.

De badge moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op de (beroeps)kledij, uitzonderingen hierop zijn:

  • het dragen van steriele kledij.
  • intern werk in de keuken.

De badge wordt steeds gedragen van zodra het gebouw wordt betreden. De badge wordt tevens gebruikt ter identificatie. De badge kan ook gebruikt worden om maaltijden in het restaurant van AZ Alma te betalen.

Steeds aanmelden

Het dragen/bezitten van een badge is geen synoniem voor het onaangekondigd betreden van een dienstlokaal. Vóór het betreden van een lokaal - niet behorend tot de eigen dienst - dient men zich aan te melden en te wachten tot de toegang wordt verleend. Alle toegangspogingen worden geregistreerd.

Wees waakzaam

Er wordt tevens gevraagd steeds waakzaam te zijn ten opzichte van personen die zich niet kunnen identificeren in een ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek (Bijv. patiënten die meestappen in de lift naar verdieping -1 of een dienstlokaal).

Zorgvuldig bewaren

Gelet op al wat u kan en moet doen met uw badge, dient u deze even zorgvuldig te bewaren en gebruiken als uw bankkaart en uw huissleutel. De badge mag niet uitgeleend worden en dient enkel voor persoonlijk gebruik.

Wat bij verlies/beschadiging?

Bij verlies, beschadiging of diefstal van de badge, moet je het ziekenhuis hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat het ziekenhuis tijdig de nodige maatregelen kan nemen om de betreffende badge te deactiveren, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het ziekenhuis, het materiaal en de
patiëntendossiers. Begeef u in dat geval zo snel mogelijk naar de HR-dienst (op weekdagen van 08.00 tot 17.00 uur).

Na afloop van de stage

Na afloop van de stage dient u de badge terug in bij de HR-dienst. Bij het niet inleveren van de badge binnen de 7 kalenderdagen na afloop van de stage, zal het ziekenhuis u een kost aanrekenen van 50 euro.

Laatste wijziging: 24.07.2018