Vlaanderenis werk

Ziekenhuisnetwerk KOM

AZ Alma maakt deel uit van het Ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dichter bij de patiënt te brengen.

Maken, naast AZ Alma, deel uit van het KOM-netwerk:

  • AZ Damiaan (Oostende)
  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
  • AZ Sint-Lucas Brugge
  • AZ West (Veurne)
  • AZ Zeno (Knokke-Blankenberge)
  • KEI (Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke)
  • BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende)

Het hoofddoel van het netwerk is nabijheid van de zorg. Dat wil zeggen: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Een patiënt hoeft, voor het verkrijgen van de nodige basiszorg, hierdoor niet de helft van de provincie te doorkruisen.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, etc.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk, waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Voor meer info kan u terecht op komnetwerk.be.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 1.07.2019