Vlaanderenis werk

Transmurale samenwerking

Foto TD 3

Indien u bepaalde specifieke zorg nodig heeft, kan u beroep doen op de artsen en medewerkers van AZ Alma. Ook voor preventie (vb. screening) en gezondheidsvoorlichting kan u bij ons terecht.

Vóór u bij ons komt, bent u vaak al door uw huisarts of een andere zorgverlener gezien en soms heeft u ook na uw consult of opname nog zorg of ondersteuning nodig.

AZ Alma is een schakel van een hele zorg- en welzijnsketen. Het is belangrijk dat alle zorgverleners en welzijnswerkers goed samenwerken zodat u de juiste zorg of ondersteuning op de juiste plaats op het juiste moment krijgt en over alles goed geïnformeerd wordt.

Hoe kunnen we u helpen?

Het aanbod van zorg en welzijn is heel divers. Het is niet steeds duidelijk bij wie u met uw vraag terecht kan wanneer u ons ziekenhuis verlaten heeft. AZ Alma wil u ont-zorgen door u naadloze integrale zorg op maat aan te bieden. Op deze manier kan u zo snel mogelijk naar huis of naar een thuis-vervangende omgeving.

Wij willen bovendien een goede nazorg waarborgen. De huisarts is hierbij een heel belangrijke schakel.

Dikwijls is andere bijkomende professionele hulp nodig. Wij werken hiervoor samen met talloze zorg- en welzijnspartners. We betrekken tevens familie en mantelzorgers waar mogelijk.
Onze zorg en bekommernis rond uw algemeen welzijn gaat dus een stuk verder dan deze binnen onze ziekenhuismuren. We noemen dit ‘transmurale samenwerking’ waarbij we informatie uitwisselen en samenwerken met onze (zorg)partners zodat uw volledige aandacht naar het herstelproces kan gaan.

Onze partners

Wij werken samen met heel wat partners uit de eerste, tweede en derde lijn en blijven deze samenwerkingen verder uitbouwen. Dit doen we niet alleen door samen patiënten op te volgen en elkaar te informeren maar ook door expertise te delen want we kunnen veel van elkaar leren. Onze samenwerkingsverbanden:

 • eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland
 • andere ziekenhuizen
 • huisartsen uit de regio
 • thuisverpleegkundigen
 • woonzorgcentra
 • revalidatiecentra
 • diensten gezinszorg
 • kinesitherapeuten
 • (huis)apothekers
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • diëtisten
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • podologen
 • mutualiteiten
 • centra voor algemeen welzijnswerk
 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • dienstencentra
 • Kind en Gezin
 • patiëntenverenigingen
 • oppasdiensten
 • assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, kortverblijf
 • OCMW en Sociaal Huis
 • ….

U ziet, binnen AZ Alma doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen en dat kan niet zonder een goede afstemming en samenwerking met al onze partners. Transmurale samenwerking zal in de toekomst immers nog aan belang winnen, waardoor u langer thuis kan blijven of na een consult of opname bij ons sneller naar huis kan. Artsen kunnen hun patiënten via telemonitoring meer en meer vanop afstand opvolgen en bepaalde behandelingen zullen in de toekomst ook thuis kunnen worden gegeven, zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten.

Coördinator transmurale samenwerking: Tania Drieghe

tania.drieghe@azalma.be of 09 310 13 48

Auteur: PR en communicatie

Laatste wijziging: 8.09.2021