Vlaanderenis werk

Info voor studenten

Op deze pagina kunt u als student informatie terugvinden indien u geinteresseerd bent in het starten van een studie in AZ Alma.

Een studie starten in AZ Alma

Stap 1 - Contacteer een arts in AZ Alma

Indien u geinteresseerd bent om een studie in AZ Alma op te starten, vragen wij u - als student - om rechtstreeks contact op te nemen met de arts-specialist of de hoofdverpleegkundige van de betrokken dienst. U vindt een overzicht van alle artsen werkzaam in AZ Alma en alle hoofdverpleegkundigen in AZ Alma (document binnenkort beschikbaar).

Stap 2 - Vraag het advies van de Commissie voor Ethiek

Pas wanneer u van de arts-specialist of de hoofdverpleegkundige vernomen hebt dat u de studie/bevraging bij hen mag uitvoeren, vraagt u het advies aan van de Commissie voor Ethiek. Enkel na positief advies van de commissie mag aan de studie gestart worden.

De aanvraag gebeurt via het e-mailadres: secretaris.ec@azalma.be.

De aan te leveren documenten zijn:

  • Studieprotocol/duidelijke omschrijving van de studie (in het nederlands)
  • Informed consent (in het nederlands)
  • Verzekeringsformulier (indien van toepassing) (in het nederlands)

Nadat alle documenten aan de Commissie voor Ethiek zijn bezorgd, ontvangt de aanvrager-student een advies namens de commissie.

Stap 4 - Afsluitende acties

Nadat de studie werd uitgevoerd en de resultaten gekend zijn, wordt gevraagd om de samenvatting van de studie door te sturen naar de Commissie voor Ethiek.

Auteur: Directiesecretariaat

Laatste wijziging: 4.01.2023