Vlaanderenis werk

Verdieping +1

In het B-blok (kant Blakstraat) zijn drie dagziekenhuizen gesitueerd: Dagziekenhuis 11 Onco en interne, Dagziekenhuis 12 Pijnbehandeling en Dagziekenhuis 13 Chirurgie. Dagziekenhuis 12 Pijnbehandeling is uitgerust met een grote behandelingszaal met 16 plaatsen. Op Dagziekenhuis 13 Chirurgie kan u zich aanmelden aan de balie. Na registratie wordt u naar een box gebracht waar u uw persoonlijke spullen in een verrijdbaar kleedkastje kwijt kan. Vervolgens wordt u naar het Operatiekwartier gebracht. Na de ingreep wordt u naar uw kamer gebracht waar u ook uw kleedkastje zal terugvinden.

De dienst Intensieve zorg, het Operatiekwartier en recovery bevinden zich in het D-blok. Onze dienst Intensieve zorg werd uitgerust met 9 boxen waarvan 4 isolatieboxen met sas. Het Operatiekwartier heeft 9 zalen waarvan één hybridezaal, die voornamelijk voor vasculaire ingrepen en neurochirurgie gebruikt worden. De polikliniek gastro-enterologie en de Zalen kortdurende ingrepen bereikt u het snelst via het E-blok.

De zorgeenheden Pediatrie, Neonatologie en de Materniteit bevinden zich in het C-blok (kant bos). Opgelet, het Verloskwartier en Neonatologie bevinden zich in het E-blok. Aan de buitenzijde van het gebouw kan u de dienst Neonatologie herkennen aan de rode constructie of ‘navelstreng’ met ovalen ramen.

Grondplan verdieping 1

Legende:

 1. Pediatrie
 2. Dagziekenhuis pediatrie
 3. Materniteit
 4. Neonatologie
 5. Verloskwartier
 6. Zalen kortdurende ingrepen
 7. Centrale sterilisatie afdeling
 8. Operatiekwartier en recovery
 9. Intensieve zorg
 10. Dagziekenhuis 11 Onco en interne
 11. Dagziekenhuis 12 Pijnbehandeling
 12. Dagziekenhuis 13 Chirurgie

Auteur: dienst PR & communicatie

Laatste wijziging: 27.05.2021