Vlaanderenis werk

Parking

AZ Alma biedt op het terrein van het ziekenhuis ruime parkeergelegenheid aan. In totaal zijn 1.104 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan ruim 700 plaatsen bestemd voor bezoekers en patiënten. Het merendeel daarvan bevindt zich aan de voorzijde van het ziekenhuis (P1, P2 en P3).

Parking

Ruime parkeergelegenheid

  • P1 (bovengronds) - 132 parkeerplaatsen
  • P2 (bovengronds) - 136 parkeerplaatsen
  • P3 (ondergronds) - 325 parkeerplaatsen

De parkeervakken zijn ruim en telkens goed aangeduid. Beschikbare parkeervakken zijn in de ondergrondse parking (P3) voorzien van een groen lichtje.
Elektrische wagen opladen? Dat kan hier! In P3 hebben we aparte plekken voorzien om uw wagen op te laden, dit aan een tarief van 0,63 euro per kWh (BTW incl).

Fiets of bromfiets

Wie met zijn fiets of bromfiets naar het ziekenhuis komt, kan zijn tweewieler parkeren onder de Aorta. Daar zijn 39 fietsenstallingen voorzien en is ook plaats om een bromfiets te parkeren.

Revalidatiecentrum en Dialyse

Aan de rechterzijde van het ziekenhuis bevindt zich het Revalidatiecentrum en de Dialyse. Voor die patiënten is, aan de ingang van beide afdelingen, een aparte parking voorzien met 48 plaatsen (waarvan 6 plaatsen voorbehouden aan mensen met een beperking). U kan deze parking gewoon oprijden en na uw behandeling terug verlaten.

Spoedgevallen, huisartsenwachtpost en Timanti

Aan de linkerachterzijde van het terrein bevindt zich de dienst Spoedgevallen, de Huisartsenwachtpost Meetjesland en het gebouw van de dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie (Timanti).

Ook daar is een aparte parking voorzien met in totaal 44 plaatsen (waarvan 2 plaatsen voorbehouden aan mensen met een beperking). De parkeerplaatsen die zich bevinden aan de dienst Spoedgevallen zijn voorbehouden aan begeleiders van spoedpatiënten. Langdurig parkeren is niet toegestaan op deze plaatsen.

Mensen met een beperking

33 voorbehouden plaatsen

Mensen met een beperking of rolstoelers parkeren best op P3 (ondergrondse parking). Er zijn 33 voorbehouden parkeerplaatsen in nabijheid van de hoofdingang. Er staan rolwagens ter beschikking en u kunt er de lift naar het gelijkvloers nemen. Op vertoon van uw parkeerkaart voor personen met een handicap ontvangt u aan het onthaal een gratis uitrijticket.

Kiss and ride-strook

Mensen die slecht te been zijn kunt u ophalen of laten uitstappen op de kiss and ride-strook, links van de hoofdingang. Bedoeling is dat u daar kort stationeert en nadien het terrein verlaat of plaats neemt op het parkeerterrein.

Betaald parkeren

Bij het oprijden van het parkeerterrein ontvangt u een parkeerticket. U kan betalen aan de betaalautomaten in de Aorta of aan de betaalautomaat aan de autobusparking (ter hoogte van de Blakstraat).

Bent u uw parkeerticket verloren? Dan kan u tegen betaling (3,50 euro) een vervangticket verkrijgen aan de betaalautomaten. Met het vervangticket heeft u 30 minuten de tijd om uw parkeerplaats en het terrein te verlaten.

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn de normale parkeertarieven.

Parkeertijd Tarief
Minder dan 30 minuten GRATIS
30 minuten tot 1 uur 2,00 EUR
Per bijkomend half uur 0,50 EUR
Maximumbedrag per dag 3,50 EUR

Abonnementen

Een abonnement biedt u de mogelijkheid om bij opeenvolgende parkeerbeurten het parkeerterrein onbeperkt op te rijden en te verlaten. U hoeft dan niet via de betaalautomaat te gaan. Het abonnement dient u zowel bij het oprijden als bij het verlaten van het parkeerterrein te gebruiken.

  • Vijfdagenkaart: abonnement voor vijf opeenvolgende kalenderdagen met een onbeperkt aantal parkeerbeurten en een onbeperkte parkeerduur. Prijs: 15,00 EUR. U kan dit abonnement bekomen aan de betaalautomaten.
  • Twintigbeurtenkaart: 20 parkeerbeurten van onbeperkte parkeerduur. De twintigbeurtenkaart die vanaf 04/01/2021 is uitgereikt is een jaar geldig vanaf aankoop. Prijs: 30,00 EUR. U kan deze kaart bekomen aan de betaalautomaten.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 2.06.2023