Vlaanderenis werk

Rechtsverhouding beroepsbeoefenaars

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verlenen, belet dit niet dat u in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen. In dit onderdeel kan u meer informatie terugvinden over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars.

Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor tekortkomingen begaan door alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit noemen we de 'centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis'. Dat betekent dat u een klacht kan indienen tegen een beroepsbeoefenaar bij één centraal aanspreekpunt, namelijk de ombudsdienst van het ziekenhuis.

De centrale aansprakelijkheid geldt echter niet voor:

  • artsen die als zelfstandige in het ziekenhuis werken
  • podologen werkzaam in het ziekenhuis;
  • beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden;
  • beroepsbeoefenaars tewerkgesteld in de huisartsenwachtpost.

Podologen

Voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars, in verband met de eerbiediging van de patiëntenrechten, is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan. Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekering afgesloten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt.

Beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden

De centrale aansprakelijkheid geldt ook niet voor verpleegkundigen van de nierdialyse van AZ Sint-Lucas Brugge. U kan met uw klacht wel terecht bij de ombudsdienst van AZ Alma die, afhankelijk van de inhoud, uw klacht zal behandelen of doorverwijzen naar de ombudsdienst van AZ Sint-Lucas Brugge.

Huisartsenwachtpost Meetjesland

Huisartsenwachtpost Meetjesland maakt geen deel uit van het ziekenhuis. Bijgevolg geldt de centrale aansprakelijkheid niet voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de huisartsenwachtpost.

Overzicht van de beroepsbeoefenaars

Hieronder krijgt u een volledig overzicht van de beroepsbeoefenaars en hun rechtsverhouding.

Beroepsbeoefenaar Statuut Totaliteit/gedeelte categorie Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers Werknemers Totaliteit Ja
Laboranten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Diëtisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Ergotherapeuten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Technologen medische beeldvorming aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Kinesisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Logopedisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers - Klinisch biologen Zelfstandigen Totaliteit Ja
Arts-specialisten in opleiding (ASO) Werknemers Totaliteit Ja
Artsen Zelfstandigen Totaliteit Neen
Podologen Zelfstandigen Totaliteit Neen
Verpleegkundigen nierdialyse Werknemers AZ Sint-Lucas Totaliteit Neen
Huisartsen en andere zorgverleners van de Huisartsenwachtpost Meetjesland Zelfstandigen Totaliteit Neen

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie over de rechtsverhouding van de beroepsbeoefenaars kan u terecht bij de ombudsdienst. Dit kan per brief, gericht aan 'Ombudsdienst AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo'. U kan ons ook telefonisch contacteren op het nummer 09 310 10 72 of door te mailen naar ombudsdienst@azalma.be.

Auteur: Juridische dienst

Laatste wijziging: 8.05.2023