Vlaanderenis werk

Rechtsverhouding

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verschaffen, belet dit niet dat in sommige gevallen u van oordeel kunt zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen. In dit onderdeel kunt u meer informatie terugvinden over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars.

Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd en betekent concreet dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal aanspreekpunt, namelijk het ziekenhuis.

De centrale aansprakelijkheid geldt echter niet voor bepaalde zelfstandige beroepsbeoefenaars in ons ziekenhuis. Voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan (en dus niet bij het ziekenhuis). Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor (medische) fouten. Voor meer informatie over zijn/haar persoonlijke verzekeraar kunt u terecht bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.

De centrale aansprakelijkheid geldt niet voor:

  • Podologen
  • De verpleegkundigen van de nierdialyse van Sint-Lucas Brugge

Overzicht van de beroepsbeoefenaars

Hieronder bezorgen we u een volledig overzicht van de beroepsbeoefenaars in het ziekenhuis.

Beroepsbeoefenaar Statuut Totaliteit/gedeelte categorie Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers Werknemers Totaliteit Ja
Laboranten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Diëtisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Ergotherapeuten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Technologen medische beeldvorming aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Kinesisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Logopedisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers - Klinisch biologen Zelfstandigen Totaliteit Ja
Arts-specialisten in opleiding (ASO) Werknemers Totaliteit Ja
Artsen Zelfstandigen Totaliteit Ja
Podologen Zelfstandigen Totaliteit Neen
Verpleegkundigen nierdialyse Werknemers AZ Sint-Lucas Totaliteit Neen

Meer informatie gewenst?

Indien u meer geïndividualiseerde informatie wenst, raden wij u aan contact op te nemen met de ombudsdienst op het adres Ringlaan 15 te 9900 Eeklo, het telefoonnummer 09 310 10 72 of via mail ombudsdienst@azalma.be.

Dit alles neemt niet weg dat u in geval van een klacht, beroep kan doen op de ombudsdienst van AZ Alma.

Laatste wijziging: 4.04.2018