Vlaanderenis werk

Toelichting hospitalisatiefactuur

Indien u gehospitaliseerd werd, verbleef u voor minstens één overnachting in het ziekenhuis.

Als u beschikt over een hospitalisatieverzekering is de kans zeer groot dat uw polis de behandeling dekt en dat de oplegfactuur rechtstreeks door het ziekenhuis naar uw verzekering mag gestuurd worden. Neem daarom contact op met uw verzekeraar van zodra de behandeling wordt vastgelegd. Wanneer deze hospitalisatie enige tijd langer duurt, kan u verschillende tussentijdse facturen ontvangen.

Bent u in het ziekenhuis beland via onze spoeddienst en gaat men over tot hospitalisatie? Dan komen de tussenkomsten in de spoeddienst op een aparte factuur te staan.

Pagina 1

De eerste pagina van de hospitalisatiefactuur bevat

  • de persoonlijke gegevens van de patiënt
  • het factuurnummer in het rood
  • het overschrijvingsformulier met het te betalen bedrag

Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 1

Pagina 2

De tweede pagina bevat de factuurvoorwaarden.

Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 2

Pagina 3

Vanaf pagina 3 wordt de gedetailleerde patiëntenfactuur of het uittreksel verpleegnota vermeld. De eerste pagina van dit onderdeel start steeds met een samenvatting van de kosten gevolgd door een detail van de patiëntenfactuur.

De gedetailleerde factuur bestaat uit

Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 3
Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 4
Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 5

Verblijfskosten

Voor een hospitalisatiefactuur betaalt u steeds een aandeel in de ligdagprijs. Dit bedrag wordt gefactureerd vanaf de eerste dag en varieert vanaf de tweede dag. Verder is het bedrag gekoppeld aan uw verzekerbaarheid en of u binnen de 90 dagen in hetzelfde of een ander ziekenhuis was gehospitaliseerd. Deze informatie ontvangen wij van het ziekenfonds bij elke hospitalisatie . Het persoonlijk aandeel kan u terugvinden in de kolom 'ten laste patiënt'. Indien u koos voor een aanrekenbare éénpersoonskamer en indien u de opnameverklaring heeft getekend, dan zal u in de kolom 'supplement' het aangerekende kamersupplement terugvinden.

Forfaitair aangerekende kosten

Naargelang uw verzekerbaarheid dienen er bij elke nieuwe hospitalisatie opnameforfaits gefactureerd te worden zowel aan u en aan uw ziekenfonds, dit ongeacht een bezoek aan medische beeldvorming, klinische biologie of technische verstrekkingen.

Apotheek

Hier worden de verbruikte geneesmiddelen en/of implantaten gefactureerd.
Voor geneesmiddelen is er een 'aandeel patiënten' wanneer het geneesmiddelen betreft van de categorie D of Z (classificatie door de overheid).
Voor de implantaten kan er een veiligheidsmarge aangerekend worden (het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de officiële kostprijs), alsook een afleveringsmarge (10 % van de volledige prijs van een implantaat geplafonneerd tot 148,74 euro voor samenhorende delen).

Honoraria

Er worden enkel detaillijnen voorzien voor het type honoraria waarin de patiënt een eigen aandeel remgeld of supplement aangerekend krijgt. Het remgeld komt in de kolom 'ten laste patiënt'; het supplement bij een éénpersoonskamer komt in de kolom 'supplement'.

  • Datum: prestatiedatum
  • Code: dit is het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde akte door uw zorgverstrekker(s) met de omschrijving hiervan in de eerste kolom.
  • Ten laste ziekenfonds: bevat het bedrag dat rechtstreeks in de derdebetalende aan uw ziekenfonds werd gefactureerd (indien u aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en in regel bent met uw verzekerbaarheid). De voorlaatste en laatste kolom zijn ten laste van de patiënt.

Andere leveringen

  • Gipsen: de opleg ten laste van de patiënt wordt bepaald in het verschil tussen de terugbetaling door uw mutualiteit en de kostprijs van het gebruikte materiaal. Dit bedrag komt in de kolom supplement.
  • Bloed (bloedzak of plasmatoedieningen): wanneer u aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en in regel bent, is er geen aandeel ten laste van de patiënt.

Diverse kosten

Niet-terugbetaalbare labohonoraria, materiaal voor thuisgebruik, drankforfait, telefoonkosten en honorarium artsen esthetische behandelingen

BTW

Onder de rubriek diverse kosten komt de aanrekening van BTW in het geval van esthetische behandelingen. Bij therapeutische behandelingen is de aanrekening van BTW van toepassing bij comfortkosten (tweepersoonskamer) en rooming-in op materniteit.

Opmerking

Bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit of bent u niet in regel met uw verzekerbaarheid? Dan zullen alle kosten worden aangerekend. Voor de honoraria zal u een wit getuigschrift ontvangen. Indien u achteraf uw verzekerbaarheid kan regelen, kan u met de ambulante ziekenhuisfactuur en het wit getuigschrift langsgaan bij uw ziekenfonds en een terugbetaling vragen voor het mutualiteitsgedeelte.

In het geval van een arbeidsongeval: bezorg ons bij inschrijving - aan onze dienst Inschrijvingen - het polisnummer, het dossiernummer en de gegevens ( naam en adres van de verzekeringsmaatschappij) van de aangifte van de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Op die manier kunnen wij rechtstreeks zo goed als alle kosten aan de verzekeraar factureren. Bij een ongeval op school of tijdens het sporten, moet de terugbetaling gebeuren via uw mutualiteit. De oplegfactuur die u ontvangt, kan u indienen bij de bevoegde instantie.

Hospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 6

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 24.02.2022