Vlaanderenis werk

Toelichting daghospitalisatiefactuur

U krijgt een factuur telkens u in het ziekenhuis bent geweest voor een behandeling waarvoor - volgens de nationale conventie door het RIZIV - een forfait dagziekenhuis mag gefactureerd worden.

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering is de kans zeer groot dat uw polis de behandeling dekt en uw oplegfactuur rechtstreeks door het ziekenhuis naar uw verzekering wordt gestuurd.

Het is raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeraar van zodra uw behandeling wordt ingepland of vastgegelegd.

Pagina 1

De eerste pagina van de daghospitalisatiefactuur bevat:

  • de persoonlijke gegevens van de patiënt;
  • het factuurnummer (in het rood);
  • het overschrijvingsformulier met het te betalen bedrag.

Daghospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 1

Pagina 2

De tweede pagina bevat de factuurvoorwaarden.

Daghospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 2

Pagina 3

Vanaf pagina 3 wordt de gedetailleerde patiëntenfactuur of het uittreksel verpleegnota vermeld. De eerste pagina van dit onderdeel start steeds met een samenvatting van de kosten gevolgd door een detail van de patiëntenfactuur.

De gedetailleerde factuur bestaat uit:

Daghospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 3
Daghospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 4
Daghospitalisatiefactuur - Voorbeeld - Pagina 5

Verblijfskosten

Voor een dagziekenhuisfactuur betaalt u enkel een eigen aandeel wanneer u koos voor een éénpersoonskamer. In de kolom 'supplement' kan u het kamersupplement terugvinden.

Apotheek

In dit onderdeel worden de verbruikte geneesmiddelen en/of implantaten gefactureerd. Voor geneesmiddelen is er meestal een aandeel voor de patiënt. Voor implantaten kan er een veiligheidsmarge (dit is het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de officiële kostprijs) en een afleveringsmarge (dit is 10% van de volledige prijs van een implantaat, geplafoneerd tot €143,74 voor samenhorende delen) aangerekend worden.

Honoraria

Er worden enkele detaillijnen voorzien op de daghospitalisatiefactuur voor die honoraria waarin de patiënt een eigen aandeel remgeld of supplement wordt aangerekend.

  • Datum: dit is de prestatiedatum.
  • Code: dit is het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde akte door uw zorgverstrekker met in de eerste kolom de omschrijving hiervan.
  • Ten laste ziekenfonds: bevat het bedrag dat in derdebetalende rechtstreeks aan uw ziekenfonds werd gefactureerd (indien u aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en in regel bent met uw verzekerbaarheid). Let op: raadplegingen kunnen in principe niet in derdebetalende worden gefactureerd tenzij u een uitzondering op de derdebetalersregeling geniet. Indien de raadpleging niet in derdebetalende kan gefactureerd worden, vindt u bij uw factuur een wit getuigschrift waarmee u de terugbetaling kan aanvragen bij uw ziekenfonds.
  • De voorlaatste en de laatste kolom is ten laste van de patiënt.

Honoraria (supplement)

Een supplement komt voor wanneer uw arts niet geconventioneerd is en er boven het wettelijke honorarium een supplement mag gevraagd worden of dat u op de opnameverklaring gekozen heeft voor een aanrekenbare éénpersoonskamer.

Andere leveringen

  • Gipsen: het verschil tussen de terugbetaling door uw mutualiteit en de kostprijs van het verbruikte materiaal is de opleg ten laste van de patiënt. Dit bedrag komt in de kolom 'supplement'.
  • Bloed (bloedzak of plasmatoedieningen): er is geen aandeel ten laste van de patiënt indien u aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en in regel bent met uw verzekerbaarheid.

Diverse kosten

Niet-terugbetaalbare labohonoraria, materiaal voor thuisgebruik, drankforfait, telefoonkosten, artsen honorarium bij esthetische behandelingen.

BTW

Onder de rubriek diverse kosten komt de aanrekening van BTW in het geval van esthetische behandelingen.

Opmerking

Bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit of bent u niet in regel met uw verzekerbaarheid zullen alle kosten aan de patiënten worden aangerekend. Voor de honoraria zult u dan een wit getuigschrift ontvangen. Mocht u dan toch achteraf uw verzekerbaarheid kunnen regelen kunt u met de ziekenhuisfactuur en het witte getuigschrift bij uw ziekenfonds langsgaan en terugbetaling vragen voor het mutualiteitsgedeelte.

Bij arbeidsongevallen bezorgt u aan onze dienst Inschrijvingen het polisnummer en het dossiernummer van de aangifte aan de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Op die manier kunnen wij bijna alle kosten rechtstreeks factureren aan deze verzekering.

In het geval van een ongeval op school of tijdens het beoefenen van een sport moet de terugbetaling via uw mutualiteit gebeuren. De oplegfactuur kunt u indienen bij de bevoegde instantie.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 1.07.2021