Vlaanderenis werk

Kostenraming ingrepen

Om u een zo volledig mogelijk zicht te geven op uw eindfactuur heeft AZ Alma een kostenraming gemaakt van een aantal veelvoorkomende ingrepen en behandelingen. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Tarificatie en facturatie op het nummer 09 310 14 06 of door te mailen naar facturatie@azalma.be.

Kostprijs kan variëren

De kostenramingen worden aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en zijn in geen geval bindend. De kostenramingen creëren op geen enkele wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken.

De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, ligduur, etc.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Medische beeldvorming

PET/CT ambulant

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Verwijderen van 2 wijsheidstanden (excl. andere extracties)

Oftalmologie (oogheelkunde)

Vervanging ooglens (cataract)

Bijkomende info aanvragen

Naast deze opgemaakte kostenramingen, kan u bij uw behandelend arts voor meer informatie terecht en/of kan u zelf contact opnemen met de dienst Tarificatie en facturatie op het nummer 09 310 14 06 of door te mailen naar facturatie@azalma.be. Wij maken dan zo vlug mogelijk een kostenraming voor u op.

Gelieve in uw e-mailbericht volgende informatie te willen voorzien of bij de hand te hebben wanneer u telefonisch contact opneemt met ons:

  • Uw naam, voornaam en geboortedatum
  • Voor welke ingreep/behandeling komt u naar het ziekenhuis?
  • Wie is uw behandelend arts in het ziekenhuis?
  • Welk kamertype wenst u?
  • Hoe bent u verzekerd?
  • Hoe kunnen wij u bereiken?
  • Moet de kostenraming mogelijks schriftelijk worden overgemaakt aan een verzekering en wat zijn de coördinaten van uw verzekering?

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 5.01.2023