Vlaanderenis werk

Verwijderen appendix

Kostenraming

Prestatienummer: 243165
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv. kamer Meerpers. kamer Indiv. kamer Meerpers. kamer Indiv. kamer
Verblijfskost € 60 € 150 € 13 € 105 € 740 € 830
Geneesmiddelen ± € 60 ± € 60
± € 60 ± € 60 ± € 300
± € 300
Implantaten & med. hulpmiddelen € 201 € 201 € 201 € 201 € 341 € 341
Honoraria (1) € 30 € 30 € 2 € 2 ± € 900
± € 900
Supplement (2) € 0 ± € 900
€ 0 ± € 900
€ 0 ± € 900
Diversen (3) naar verbruik
Totaal ± € 350
± € 1350
± € 280
± € 1270
± € 2300
± € 3300
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen aan de patiënt. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen. De prijs hiervan kunt u op eenvoudige vraag in het ziekenhuis bekomen of hier raadplegen.
  4. Het totaal bedrag is een raming o.b.v. de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  5. Deze fiches worden jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing voorzien in april 2019.

Laatste wijziging: 26.03.2019