Vlaanderenis werk

Liesbreuk (eenzijdig)

Kostenraming

Prestatienummer: 241883
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Verblijfskost € 70 € 160 € 15 € 105 € 800 € 900
Geneesmiddelen ± € 50 ± € 50
± € 50 ± € 50 ± € 80
± € 80
Implantaten en hulpmiddelen € 250 € 250 € 250 € 250 € 800 € 800
Honoraria1 € 30 € 30 € 2 € 2 ± € 600
± € 600
Supplement2 € 0 ± € 750
€ 0 ± € 750
€ 0 ± € 750
Diversen3 naar verbruik
Totaal ± € 400
± € 1.250
± € 320
± € 1.160
± € 2.300
± € 3.130
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Aangerekend bedrag indien gebruik wordt gemaakt van een netje: opleg van 70 tot 300 euro naar gelang het type en de grootte. Voor niet-verzekerden bedraagt het supplement 200 tot 990 euro. Deze bedragen zitten niet in het totaalbedrag.
  5. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  6. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Terug naar overzicht

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022