Vlaanderenis werk

Keizersnede

Kostenraming

prestatienummer: 424104
vermoedelijke ligduur: 6 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Verblijfskost € 130 € 400 € 38 € 308 € 2.330 € 2.600
Geneesmiddelen ± € 150 ± € 150 ± € 150 ± € 150 ± € 160 ± € 160
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Honoraria1 € 50 € 50 € 17 € 17 ± € 1.000 ± € 1.000
Supplement2 € 0 ± € 1.200 € 0 ± € 1.200 € 0 ± € 1.200
Diversen3 naar verbruik
Totaal4 ± € 330 ± € 1.800 ± € 205 ± € 1.675 ± € 3.500 ± € 5.000
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  5. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2020.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 5.07.2019