Vlaanderenis werk

Hospitalisatie op PAAZ (psychiatrie dag en nacht)

Prestatienummer:
Vermoedelijke ligduur: de raming is een prognose indien hospitalisatie van 14 dagen.

Gewoon verzekerd WIGW Niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Verblijfskost € 265 € 895 € 90 € 720 € 6860 € 7490
Geneesmiddelen Naar verbruik
Honoraria (1) ± € 120 ± € 120 ± € 5 ± € 5 ± € 900 ± € 900
Supplement (2) € 0 ± € 1100 ± € 0 ± € 1100 € 0 ± € 1100
Diversen (3) Naar verbruik
Totaal ± € 385 ± € 2115 ± € 95 ± € 1825 ± € 7760 ± € 9490
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming of revalidatie worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen aan de patiënt. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het totaalbedrag is een raming o.b.v. de vermoedelijke ligduur voor de hospitalisatie. Een kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Een kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.
  5. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Terug naar overzicht

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022