Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Kostenraming

Vermoedelijke ligduur: 12 weken (5 dagen per week)

Gewoon verzekerd WIGW
Verblijfskost € 30 € 2
Geneesmiddelen ± € 37 ± € 37
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria1 € 308 € 0
Supplement2 € 0 € 0
Diversen3 € 42 € 42
Totaal4 ± € 417 ± € 81
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  5. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Terug naar overzicht

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022