Vlaanderenis werk

Zorgmeldpunt Meetjesland niet langer testcentrum

29 april 2022 / COVID-19

Vanaf zondag 1 mei kan men niet langer in het 'Zorgmeldpunt Meetjesland' terecht voor een COVID-19-PCR-test op afspraak.

I Stock 477335408

BELANGRIJK BERICHT UIT DE HUISARTSENWACHTPOST MEETJESLAND

"Vanaf zondag 1 mei kan men niet langer in het 'Zorgmeldpunt Meetjesland' terecht voor een COVID-19-PCR-test op afspraak. Ook symptomatische patiënten die zich aanmelden in het kader van een raadpleging tijdens de wachtdienst, zullen vanaf 1 mei niet langer voorafgaand aan hun consultatie getest worden door een staalafnemer. Concreet betekent dit dat er een laatste keer op afspraak zal kunnen getest worden in het afnamecentrum binnen de wachtpost op zaterdag 30 april aanstaande. We blijven echter gescheiden stromen voorzien die zullen gerealiseerd worden door een beperkte bevraging door de onthaalmedewerker (informed consent is van toepassing).

Huisartsen kunnen tijdens de wachtdienst (zowel zittende als rijdende artsen) nog steeds PCR-testen afnemen wanneer zij dit klinisch nodig achten. Het spreekt voor zich dat we de lokale nood aan testcapaciteit zullen blijven opvolgen.

Met de sluiting van het testcentrum in de wachtpost, kijken we uit naar een periode van verdere normalisering, waarbij we ons opnieuw kunnen focussen op onze core business. Onze rol in de aanpak van de COVID-19-pandemie bood heel wat leeropportuniteiten en zorgde voor het ontstaan van nauwe(re) samenwerkingen met diverse partners. We kunnen dus tevreden terugkijken op deze bewogen periode, maar zijn tevens opgelucht opnieuw een hoofdstuk te kunnen afsluiten. We wensen onze partners dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor de voorbije samenwerkingen en kijken uit naar de verderzetting ervan waar mogelijk."

Voor de alternatieve testlocaties: www.covidmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht