Vlaanderenis werk

Vertrouwenspersoon ontvangt sms van zodra patiënt na ingreep op de kamer is

14 maart 2022 / Nieuwsberichten

AZ Alma start vanaf morgen 15 maart 2022 met een nieuw initiatief dat zowel patiënten, familie als medewerkers zal plezieren. De vertrouwenspersoon van een patiënt die een geplande ingreep moet ondergaan, krijgt voortaan een sms’je van zodra de patiënt terug op de kamer is.

Steven De Cuyper

Voorlopig start dit initiatief op de chirurgische afdeling ZE21, waar het ook werd bedacht door hoofdverpleegkundige Steven De Cuyper (foto).

“Eigenlijk is dit idee gerijpt in de coronaperiode”, zegt Steven De Cuyper. “Onze afdeling was toen de cohorteafdeling, waar alle patiënten met COVID-19 (die niet op Intensieve Zorg terecht kwamen) samen gebracht werden. Omdat geen bezoek toegelaten was, werden we overstelpt met telefoonoproepen van bezorgde familieleden. Omdat dit echt wel voor overlast zorgde op onze afdeling, besloten we het heft in handen te nemen en zelf dagelijks de familie op te bellen met informatie over hun patiënt. Dat zorgde voor heel veel dankbare, opgeluchte en positieve reacties.”

Na de coronagolven werd op ZE21 opnieuw de zorg voor de chirurgische patiënten opgestart en ook nu bleef de telefoon rinkelen. Steven De Cuyper: “Alle begrip voor de bezorgdheid bij de familie, maar tientallen keer per dag kregen we de vraag ‘Is hij al op de kamer?’, of ‘Is alles goed verlopen?’. Die oproepen kwamen niet altijd op een gepast moment en zorgden ook voor overlast. Toen dacht ik dat een geruststellend sms’je vanuit onze afdeling een kleine moeite voor een groot verschil zou betekenen.”

Lisa Beukelaer, die vorig jaar stage liep bij de mobiele équipe, hield hierover een enquête bij de medewerkers. Daaruit bleek dat bijna driekwart van de medewerkers (73%) echt in de knel kwam met andere taken door de vele telefoonoproepen tussendoor. Ongeveer dezelfde groep (67%) vond dat het invoeren van een geruststellend sms’je naar de vertrouwenspersoon voor rust op de afdeling zou zorgen, 73% vond zo’n sms een meerwaarde.

Steven De Cuyper ging met zijn voorstel naar het KLIM-team (Kwaliteit, Lean, Innovatie Management) van AZ Alma en daar vond men dit een perfect LEAN-project: het zou overtollige telefoonoproepen en dus overlast vermijden en het zou zorgen voor het versturen van informatie op een moment dat de afdeling het wil. De volgende stap was aankloppen bij IT, die meteen Amaron inschakelde voor de procesflow. AZ Alma werkt al goed samen met Amaron voor de contacttracing en het Pre-Operatief Consult. En ook nu werkte Amaron dit project uit. Ook voor hen is dit een primeur: AZ Alma is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen waar ze dit opzetten.

Vanaf dinsdag 15 maart wordt op het ogenblik dat de patiënt na de ingreep de Recovery verlaat en naar de afdeling ZE21 terugkeert, een signaal naar de afdeling gestuurd. Nu is dit initiatief nog in een testfase en moet de verpleegkundige op de afdeling nog toestemming geven om het sms’je naar de vertrouwenspersoon te sturen, later zal dit automatisch gebeuren. De vertrouwenspersoon ontvangt dit bericht: “De patiënt waarvoor u als contactpersoon staat geregistreerd, is terug op de afdeling. Binnen een uur kan u rechtstreeks met hem contact opnemen.”

Nieuwsoverzicht