Vlaanderenis werk

Stel dringende hulp niet uit: voorkomen is beter dan genezen

5 april 2020 / COVID-19

AZ Alma stelt, net als andere ziekenhuizen, momenteel vast dat het aantal patiënten dat zich voor klachten aan de Spoedgevallendienst meldt, lager ligt dan normaal.

AZAMD2017080

AZ Alma stelt, net als andere ziekenhuizen, momenteel vast dat het aantal patiënten dat zich voor klachten aan de Spoedgevallendienst meldt, lager ligt dan normaal maar dat die patiënten wel ernstige klachten vertonen. Daaruit zouden we kunnen besluiten dat patiënten momenteel dringende hulp uitstellen, vanuit de angst voor besmetting door het nieuwe coronavirus. Maar ernstige klachten minimaliseren kan en mag niet de regel zijn. Ook niet in coronatijden.

AZ Alma blijft in de eerste plaats een veilig huis voor dringende hulp. We hebben, samen met de Huisartsenwachtpost Meetjesland, het triagepunt en de zorgmeldpunten opgestart. Patiënten met ernstige, niet aan het nieuwe coronavirus gelinkte klachten worden onmiddellijk naar de dienst Spoedgevallen doorverwezen en komen niet in contact met patiënten met (een vermoeden van) besmetting door het nieuwe coronavirus.

De dienst Spoedgevallen staat 7 op 7 klaar om patiënten (niet-planbare of) dringende medische hulp aan te bieden mits de nodige beschermingsmaatregelen. Ook alle afdelingen in het ziekenhuis staan paraat voor de verzorging van patiënten en voor de uitvoering dringende medische ingrepen, zoals u dat van ons gewoon bent.

Daarom besluiten we met een gemeende en bezorgde oproep: stel dringende hulp niet uit. Want ook nu geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht