Vlaanderenis werk

Nieuwe aanmeldprocedure voor thuiszorg

18 april 2020 / COVID-19

COVID-19 stelt de zorgsector voor ongeziene uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen krijgt ook de thuiszorg te maken met de verzorging van COVID-19-patiënten.

20200408 164125

De voorbije weken werd door de diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid hard gewerkt om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in de thuissituatie.
Sinds donderdag 16 april zijn er concrete afspraken van kracht. Zo vangen gezinszorg en thuisverpleging de patiëntenstroom vanaf nu op in gescheiden zorgteams, waarbij een vast team zorg- en thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden.

Ook sinds 16 april moeten nieuwe patiënten (of met vermoeden) die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Voor Oost-Vlaanderen is dat 0800 11 832. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer worden geregistreerd en doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide situatieschets en voor de planning van de zorg.

AZ Alma wenst alle thuiszorgorganisaties en haar patiënten het allerbeste toe.

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht