Vlaanderenis werk

Niet-dringende ingrepen worden mogelijks uitgesteld

1 december 2021 / COVID-19

Een geplande, niet-dringende ingreep de komende dagen of weken? U wordt opgebeld mocht die niet kunnen doorgaan!

20201030 151049

In de pers werd ruim gecommuniceerd over een verdere afschaling van de planbare zorg in de ziekenhuizen en dit in het kader van het vrijhouden van de nodige capaciteit voor COVID-19-patiënten. Mogelijk stelde u zich hierdoor vragen over uw toekomstig geplande ingreep. De overheid wil dat elk ziekenhuis “zijn” proportioneel deel aan COVID-19-patiënten opvangt en dit in een gezamenlijke solidariteit tussen alle ziekenhuizen van het volledige land. Bedoeling is om, ondanks de moeilijke omstandigheden, de reguliere zorg nog zo goed als mogelijk te laten doorgaan.

In AZ Alma werd steeds de gevraagde capaciteit voor COVID-19-patiënten voorzien en zijn die bedden ook quasi continu ingenomen. Er zijn 24 bedden op de cohorte-afdeling en 4 posities op Intensieve Zorg. Op het ogenblik dat alle posities ingenomen zijn, worden bijkomende COVID-19-patiënten gespreid over andere ziekenhuizen (en in uitzonderlijke gevallen eventueel het buitenland). De voorbije week hebben wij dan ook reeds patiënten met coronabesmetting moeten doorsturen naar de ziekenhuizen van Knokke, Gent, Oudenaarde en Antwerpen. Intussen wordt volop gewerkt aan de voorbereiding om op te schalen van de federale fase van het ziekenhuisnoodplan fase 1B (waarin de Belgische ziekenhuizen zich momenteel bevinden) naar fase 2A.

Sowieso zijn er consequenties voor de gewone zorg en de geplande ingrepen. We doen er alles aan om die geplande zorg zolang mogelijk te laten doorgaan. De infrastructurele ingrepen voor de opschaling naar fase 2A en de inzet van medewerkers op andere afdelingen omwille van de almaar groter wordende uitval van personeel plaatst ons bij momenten voor moeilijke keuzes.

Wanneer u een geplande ingreep voor de komende dagen of weken in het vooruitzicht heeft, zal u door het secretariaat van de betrokken arts verwittigd worden mocht die ingreep niet kunnen doorgaan. Dan zal zo snel mogelijk een nieuwe datum ingepland worden. Wij hopen op uw begrip daarvoor. Intussen gaan in de polikliniek de consultaties gewoon verder, begeleiding daarbij is niet aangeraden uit voorzorg voor overvolle wachtzalen. Houd u verder aan de gekende maatregelen: handen ontsmetten, draag een chirurgisch mondmasker en bewaar een afstand van ten minste 1,5 meter.

Nieuwsoverzicht