Vlaanderenis werk

Meetjeslands netwerk ontwikkelt zorgpad voor jongeren

10 maart 2020 / Nieuwsberichten

Afgelopen middag heeft het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland in een goed gevuld auditorium het startschot gegeven van een nieuw zorgpad, een handleiding die de nodige zorgcontinuïteit moet bieden aan suïcidale jongeren.

20200310 145336 1 2

AZ Alma was afgelopen middag gastheer van een belangrijk moment binnen het Zorgnetwerk suïcidepreventie bij jongeren. Zorgcontinuïteit is namelijk één van de belangrijkste knelpunten in de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Vaak zijn de zorgmaatregelen voor deze groep niet goed op elkaar afgestemd en is er een gebrek aan doorstroming van informatie en aan een gedegen opvolging.

In de regio Meetjesland staken daarom verschillende hulpverlenende instanties de koppen bijeen om tot een samenwerking te komen over de zorg die aangeboden wordt, rekening houdend met ieders kerncompetenties.

Het resultaat is te lezen in het gloednieuwe zorgpad met een netwerkkaart. Er werd ook een engagementsverklaring ondertekend door de deelnemende organisaties AZ Alma, het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, CAW/JAC Oost-Vlaanderen, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen (RADAR crisis), VCLB Meetjesland, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! Deinze- Eeklo, Politiezone Meetjesland Centrum en de Suïcidepreventiewerking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Geen betere fotolocatie dan op de bank bij Warme William, luisterend oor voor ieder die met iets zit.

Nieuwsoverzicht