Vlaanderenis werk

Kernteam COVID-19 houdt elke dag de vinger aan de pols

24 maart 2020 / COVID-19

Een crisis zoals de huidige strijd tegen het nieuwe coronavirus kan je enkel op een geordende en gestructureerde manier aanpakken. Daarom werd begin maart al in AZ Alma een Kernteam COVID-19 opgericht.

Corona kernteam COVID 19

Een crisis zoals de huidige strijd tegen het nieuwe coronavirus kan je enkel op een geordende en gestructureerde manier aanpakken. Daarom werd begin maart al in AZ Alma een Kernteam COVID-19 opgericht, onder het voorzitterschap van dokter Stefaan Gouwy, medisch directeur. Sinds de start komt dit Kernteam COVID-19 iedere dag, zeven dagen op zeven, bijeen om de vinger aan de pols te houden en om, waar nodig, beslissingen te nemen of bij te sturen. In dat team zitten behalve enkele directieleden ook afgevaardigden van de diensten die het meest 'getroffen' zijn: (arts of verpleegkundige van) de cohort afdeling, de afdeling Intensieve Zorg en de Spoedgevallendienst, ziekenhuishygiënisten, zorgondersteunende diensten, de coördinator Huisartsenwachtpost Meetjesland en manager PR & Communicatie.

Elke meeting wordt een vastomlijnde agenda afgewerkt, worden beslissingen genomen en bijgestuurd. Het gaat bijvoorbeeld om de stand van zaken bij de voorraden (zowel van Persoonlijke Beschermingsmiddelen als medicatie), de in- en uitstroom, de personeelsbezetting, de infrastructuuraanpassingen,… Indien nodig volgt dezelfde dag nog een nieuwe vergadering van dit Kernteam COVID-19.

Elke ochtend is er daarnaast ook een medisch comité waar de artsen van de afdeling Intensieve Zorg, de Spoedgevallendienst, Geriatrie en de cohort afdeling samen met de ziekenhuishygiënisten en de medisch directeur nagaan hoe we ons in AZ Alma zo snel mogelijk kunnen aanpassen aan de steeds wisselende situatie.

AZ Alma hoopt op die manier de crisis te kunnen aanpakken: met gedragen beslissingen, doortastende maatregelen, actuele opvolging en eensluidende communicatie, zowel op de werkvloer als naar buiten.

Houd ondertussen de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht