Vlaanderenis werk

Huisartsenwachtpost Meetjesland opent twee nieuwe zorgmeldpunten

26 maart 2020 / COVID-19

Om de toevloed van het aantal patiënten met vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus te kunnen blijven organiseren, opent de Huisartsenwachtpost Meetjesland vanaf maandag a.s. twee nieuwe zorgmeldpunten.

Corona containers tenten zorgmeldpunt

Om de toevloed van het aantal patiënten met vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus te kunnen blijven organiseren, opent de Huisartsenwachtpost Meetjesland vanaf maandag a.s. twee nieuwe zorgmeldpunten: één in Knesselare en één in Ertvelde. Beide meldpunten worden aangestuurd vanuit de Huisartsenwachtpost Meetjesland die op het terrein van AZ Alma is gevestigd.

Het zorgmeldpunt in Knesselare komt in sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef 33 te Aalter-Knesselare. Het zorgmeldpunt in Ertvelde komt in sporthal Hoge Wal, Guldensporenlaan 34 te Evergem-Ertvelde. Deze zorgmeldpunten zijn vanaf maandag 30 maart open van 10 tot 17 uur.

De procedure om zich aan te melden is dezelfde als bij het triagepunt in Eeklo: u kunt NIET rechtstreeks zonder voorafgaand contact met uw/een huisarts naar deze zorgmeldpunten gaan! Dus: eerst bellen naar uw eigen huisarts of - bij afwezigheid - naar 1733 voor een huisarts met wachtdienst. Pas dan zal u horen of het nodig is om naar één van de drie zorgmeldpunten te komen.

Let wel op: de patiënten zullen aan een zorgmeldpunt worden toegewezen op basis van het postnummer van de gemeente waar zij wonen.

Houd ondertussen de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht