Vlaanderenis werk

Start voorbereidende werken aan huisartsenwachtpost in AZ Alma

9 april 2018 / Nieuwsberichten / Persberichten

AZ Alma bouwt, in samenwerking met de huisartsenkringen OMEHAK en WEMEHAK, een huisartsenwachtpost (HAWP).

Huisartsenwachtpost Aaprog Architecten 1

AZ Alma bouwt, in samenwerking met de huisartsenkringen OMEHAK en WEMEHAK, een huisartsenwachtpost (HAWP).

Daartoe wordt boven de garages van de dienst spoedgevallen een bijkomende verdieping gebouwd. De voorbereidende werken starten op dinsdag 10 april, met de realisatie van een voorlopige verpleegpost en wachtzaal in de garage van de dienst spoedgevallen.

Bezoekers aan de dienst spoedgevallen zullen dus in de nieuwe tijdelijke wachtzaal moeten plaats nemen. Ter plaatse wordt alles duidelijk aangeduid.

Rond 2 mei starten dan de eigenlijke bouwwerken, maar voordien zullen op het terrein nog wel wat voorbereidende werken gebeuren. Er wordt wel over gewaakt dat de hinder tot een minimum wordt beperkt. De bouw van de HAWP zou tegen 21 december moeten afgerond zijn.

Afbeelding: AAPROG Architecten

Nieuwsoverzicht