Vlaanderenis werk

Hoog bezoek uit India

19 mei 2022 / Nieuwsberichten

Hoog bezoek in AZ Alma. Father Shaiju, CEO van het Lourdes Hospital in Kerala toefde enkele dagen in België en heeft onder meer ons ziekenhuis uitgekozen als must visit. Reden van zijn bezoek: de voorstelling van het Aurora-project, dat geschoolde Indiase Nederlandssprekende verpleegkundigen aflevert in Belgische verzorgingscentra.

Aurora

Vraag en aanbod. De balans is vaak moeilijk te vinden. Waar België een nijpend tekort heeft aan verpleegkundigen, heeft India te kampen met een overaanbod van geschoolde zorgwerkkrachten.

Arbeidsmigratie na opleidingstraject

Mintus (ocmw Brugge), vzw Curando uit West-Vlaanderen (zorgvoorzieningen) , vzw Exalta (verzorgingscentra) en vzw IVV uit Gent (verpleegschool) zijn daarom ingestapt op een opleidingsproject van ODEPC, de ‘VDAB’ uit de Indiase regio Kerala. Het Lourdes Hospital in Kochi (Kerala), met Father Sajiu als CEO, biedt de opleidingsfaciliteiten aan. De opleiding van de studenten ging al van start in augustus vorig jaar. Ondertussen zijn 22 Indiase verpleegkundigen aan de slag in woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen.

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de zorgsector is niet nieuw, al is de nood op dit moment bijzonder prangend. De werkgevers willen niet achterwege blijven en hebben de handen in elkaar geslagen met een aantal partners om het probleem op te lossen.

Van 3.000 naar 22

In overleg met ODEPC werd een selectie georganiseerd voor geschoolde verpleegkundigen. 3.000 kandidaten boden zich aan. Uiteindelijk stroomden er 30 door naar de opleiding. De studenten namen deel aan twee uitgebreide modules. Ze kregen in India Nederlandse les van een Vlaamse taaldocente. Taalkennis is immers essentieel om hier te kunnen communiceren met cliënten en collega’s in de wzc’s. Daarnaast volgden de kandidaten de modules geriatrie en psychiatrie, omdat die onderwerpen in de Indiase opleiding minder aan bod komen. IVV Gent, het instituut voor verpleegkundigen, verzorgde dit laatste luik. 22 studenten haalden de eindmeet.

Taalbad

Het onderwijstraject loopt van deze mensen loopt na hun aankomst hier verder door, aangezien het Indiase diploma van verpleegkundige in Europa niet erkend is. De Indiase collega’s starten dus officieel als zorgkundige. Het diploma van verpleegkundige kunnen ze na een jaar in België behalen, via een verkort traject. De vrijstellingen hiervoor kregen ze na een streng assessment. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Duurzaam

Het is de bedoeling dat de medewerkers meerdere jaren in België blijven, al zijn ze daar contractueel niet toe verplicht. Wie dat wenst, kan na één jaar familieleden laten overkomen. Alle projectpartners zullen samen blijven inzetten op duurzame arbeidsmigratie. Ze krijgen tegen betaling degelijke huisvesting, er is begeleiding bij de administratie en coaching op de werkvloer. Het project is op een ethische en duurzame manier vorm gegeven. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd aan de deelnemers, ze krijgen een loon volgens de geldende barema’s en hebben dezelfde rechten en plichten als andere collega’s. De verpleegkundigen beschikken allemaal over een reguliere werk- en verblijfsvergunning.

VDAB en het Agentschap Integratie & Inburgering gaven het traject mee vorm. De voorbereidingen voor een tweede groep zijn volop aan de gang, zodat we in januari 2023 een nieuwe lichting kunnen ontvangen. Momenteel ligt de focus op wzc’s. AZ Alma is dan ook erg benieuwd of het project kan opengetrokken worden naar ziekenhuizen.

Meer informatie

Meer informatie kan u terugvinden via onderstaande websites.

Nieuwsoverzicht