Vlaanderenis werk

Het wordt drukker op de kritische afdelingen

29 maart 2020 / COVID-19

De instroom van patiënten met een vermoeden van besmetting met het nieuwe coronavirus neemt toe. Zowel bij de Huisartsenwachtpost Meetjesland, het triagepunt en de zorgmeldpunen stelt men een toename van het aantal zwaarder zieke patiënten vast.

Corona intensieve zorg 2

De instroom van patiënten met een vermoeden van besmetting met het nieuwe coronavirus neemt toe. Zowel bij de Huisartsenwachtpost Meetjesland, het triagepunt en de zorgmeldpunen stelt men een toename van het aantal zwaarder zieke patiënten vast. De instroom naar de dienst Spoedgevallen van AZ Alma is dan ook navenant.

Ook op de cohorte-afdeling, die exclusief voorbehouden is voor patiënten met (een vermoeden van) besmetting door het nieuwe coronavirus, loopt het aardig vol, net als op de afdeling Intensieve Zorg (foto).

AZ Alma is voorbereid op wat gaan komen en creëerde intern een buffer voor Intensieve Zorg en voor de dienst Spoedgevallen.

Mocht u zich willen aanmelden, bel dan eerst naar de eigen huisarts of naar 1733. Van daaruit krijgt u een afspraak voor het triagepunt op de site van AZ Alma, mocht dit nodig blijken.

Houd ondertussen de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht