Vlaanderenis werk

Fysische geneeskunde en Geriatrie lanceren post-COVID-revalidatie

16 juli 2021 / Nieuwsberichten

Wie COVID-19 heeft doorgemaakt, kan er ongetwijfeld over meepraten: de herstelperiode is onvoorspelbaar. Daarom hebben Fysische geneeskunde en Geriatrie hun krachten gebundeld in de opstart van een uniek revalidatieprogramma: de post-COVID-revalidatie.

COVID revalidatie

Het herstel is afhankelijk van verschillende factoren, varieert van persoon tot persoon en kan gevolgen hebben op lichamelijk vlak (bv. vermoeidheid, ademhalingsproblemen, verminderde uithouding, hoofdpijn, …), op mentaal vlak (bv. angst, depressief gevoel, …) als op cognitief vlak (bv. gedaalde concentratie).

Post-COVID-syndroom

Daarom hebben we met een gespecialiseerd team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal verpleegkundige en artsen beslist om een uniek programma uit te werken dat onze patiënten helemaal zal opkikkeren.

Wie komt in aanmerking? Wel, we spreken over COVID-long (Engels voor 'lang') wanneer klachten tussen vier tot twaalf weken na de infectie blijven bestaan. Indien klachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we over een post-COVID-syndroom. De aanhoudende klachten of gevolgen nemen we door en pakken we aan.

Workshop

Gepersonaliseerd per doelgroep

Voor de -75-jarigen voorzien we een gepersonaliseerd revalidatieprogramma van zes weken dat, na herevaluatie, kan bijgestuurd worden. Nadien kan men nogmaals zes weken verder revalideren. Na twaalf weken stopt het oefenprogramma en maken we een eindbalans op. Tijdens het programma komt men twee keer per week oefenen in het Revalidatiecentrum en dat in groepsverband.

Het revalidatieprogramma bestaat onder meer uit oefentherapie (conditie, kracht, uithouding) en psycho-educatie, relaxatie en ademhaling, maar ook arbeidsre-integratie indien van toepassing.

75-plussers mogen zich verwachten aan een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat in het Dagziekenhuis Geriatrie. Het programma duurt acht weken, twee keer per week. Het team bestaat uit de geriater, verpleegkundige, ergotherapeut en kinesitherapeut. Zo nodig ook een diëtist, logopedist of psycholoog. Een eerste evaluatie gebeurt door een geriater en het team.

Meer info?

Link naar het Revalidatiecentrum: https://www.azalma.be/zorgaanbod/teams-en-centra/revalidatiecentrum/reva-na-covid-1

Link naar de Geriatrie: https://www.azalma.be/zorgaanbod/medische-diensten/geriatrie/reva-na-covid

Nieuwsoverzicht