Vlaanderenis werk

Directiecomité AZ Alma steunt actiedag met open brief

18 juni 2020 / Nieuwsberichten

Het directiecomité van AZ Alma stuurde gisteren een open brief aan alle artsen en medewerkers waarin de steun werd toegezegd aan de actiedag van vandaag. Na de zware coronatijd vraagt de zorgsector boter bij de vis van de overheid, in de vorm van meer handen aan het bed en een betere verloning. "Dit zijn gerechtvaardigde eisen", zegt AZ Alma. Hieronder vindt u de steunbrief, ondertekend door het directiecomité.

Corona cohorte g
AZALMA2020029

Geachte dokter,

Beste medewerker,

Nu de witte doeken zijn opgeborgen en het avondlijke applaus voor de helden van de zorg is verstomd, blijft de zorgsector na drie helse maanden met lege handen achter. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront heeft dan ook een stakingsaanzegging/actiedag ingediend voor morgen, donderdag 18 juni. Hiermee wil men een snelle opstart van de bespreking voor nieuwe sociale akkoorden bekomen. Daar horen hogere looneisen, betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk en meer investeringen bij.

Het directiecomité van AZ Alma beseft heel goed welke zware inspanningen onze artsen en medewerkers – zowel in het zorgdepartement als erbuiten – hebben geleverd in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. We waarderen de inzet en de vakkundigheid waarmee de pandemie werd aangepakt. Het is dan ook maar normaal dat we als directiecomité de geplande actiedag en de daarmee gepaard gaande eisen ondersteunen. We vinden het een zeer krachtig signaal naar de overheid, van wie - na alle lofbetuigingen van de voorbije maanden - nu ook boter bij de vis verwacht wordt.

Elk directielid zal vanuit zijn of haar rol in de verschillende organen en comités waarvan men deel uitmaakt deze gerechtvaardigde eisen actief ondersteunen. We pleiten, samen met u, voor structurele maatregelen met een duurzaam effect. Daarbij denken we aan meer handen aan het bed, maar ook aan een versnelde uitrol van het IFICverloningssysteem.

We willen ook zorg blijven dragen voor elkaar en rekening houden met uw draagkracht. Daarom gaan we binnenkort, zoals de voorbije jaren, op verlaagde activiteit tijdens de zomer. Zo krijgt iedereen de kans om zijn of haar welverdiende verlof op te nemen.

Momenteel zit AZ Alma nog in de noodplanningsfase, maar eens die achter de rug plannen we een corona-debriefing zodat we lessen kunnen trekken uit deze hectische periode en tegelijk ruimte laten voor enige ventilatie en reflectie over de vele heftige momenten en emoties die velen onder ons meemaakten.

Na #samentegencorona is het nu meer dan ooit #samenvooréchteverbeteringen!

Zorg intussen goed voor jezelf!


Het directiecomité van AZ Alma

Rudy Maertens, algemeen directeur - dagelijks bestuurder

dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur

Fritz Defloor, directeur zorgondersteunende diensten

Jan Depestele, directeur HR & organisatie

Jan Van Den Eynde, administratief en financieel directeur

Annabell Verhaegen, verpleegkundig en paramedisch directeur

Nieuwsoverzicht