Vlaanderenis werk

Dagopvang kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti officieel geopend

6 mei 2022 / Nieuwsberichten

Het nieuwgebouwde paviljoen voor de Dagopvang kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Alma werd officieel geopend. De werking draagt de naam Timanti, het Fins voor diamant.

Opening Timanti
20220112 142014

Sinds begin januari huist de werking van de kinder- en jeugdpsychiatrie in het gloednieuwe paviljoen vlakbij de helihaven. Zestien jongeren tussen 12 en 18 jaar worden er in dagopvang geholpen door een team van een kinderpsychiater en medewerkers. “De problematiek van de jongeren wordt in team aangepakt, over de verschillende disciplines heen”, klinkt het bij Timanti. “Toch zorgen we voor een aanpak op maat, waarbij de sterkte van onze medewerkers optimaal wordt uitgespeeld.”

AZ Alma heeft al een werking kinder- en jeugdpsychiatrie sinds begin 2019. Hiervoor werd een associatie voor gemeenschappelijke exploitatie diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie regio Gent, Meetjesland en Zuid-Oost-Vlaanderen opgericht en erkend waaronder de functionele binding van KARUS en AZ Alma. De initiële werking zat verspreid over verschillende plaatsen in het ziekenhuis en het Almahuis. Niet ideaal, een eigen stek drong zich op en is er nu dus ook gekomen. Het gebouw, dat er gekomen is met VIPA-steun, werd opgetrokken in een hoek van het ziekenhuisdomein, vlakbij de helihaven. Het is een fraaie locatie geworden. Wandel je even mee?

Verpleegpost: hier worden de kinderen of jongeren telefonisch aangemeld via de ouders of hulpverleners. Het opnameteam bespreekt de vragen en onderzoekt hoe Timanti een meerwaarde kan betekenen. “Tijdens een eerste gesprek verkennen we of Timanti een gepast antwoord kan bieden op een problematiek, het is meteen kennismaken en afstemmen. Timanti is druk bevraagd en heeft een wachtlijst. Maar het is mogelijk om al een voortraject te starten om de drempel te verlagen.”

Patio: dit is het centrale deel van Timanti, een open ruimte waar jongeren vrij kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Hier zijn ook verschillende hoekjes om zich even terug te trekken en zijn er verschillende ontspannings- en spelmogelijkheden. De lichtrijke omgeving en de kleurrijke kunstwerken van Tramaine de Senna maken deze ruimte extra aantrekkelijk. Bemerk ook de fraaie meubels die gemaakt werden door de leerlingen van Richtpunt Eeklo, het resultaat van een twee jaar durend project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’.

Stille ruimte: hier kan de jongere zich even afzonderen van de groep om tot rust te komen. Dit is een prikkelarme ruimte.

Leefgroep: in de leefgroeplokalen Monte en Camino komen de jongeren samen in groepjes van maximum acht. Het gaat om jongeren die vastgelopen zijn op een bepaald domein, dat kan thuis zijn maar ook op school. In de leefgroep speelt Timanti in op de individuele noden van die jongeren. Dat gebeurt in een huiselijke sfeer, op een plek waar ze zich veilig voelen en rust kunnen vinden. Hier vinden de groepsactiviteiten plaats: ontbijten, bakken, koken, leefgroepvergaderingen… Leuk is ook dat deze leefgroepruimtes onmiddellijke connectie met de tuin en de natuur hebben.

Therapieruimte: hier is plaats voor non-verbale activiteiten als crea, relaxatie, muziek. Wat hier gecreëerd wordt, vertelt iets over het innerlijke van de jongeren en is tegelijk een manier om de gedachten te verzetten. Het aanbod is ruim, we laten de jongeren van verschillende zaken proeven en kijken wat best werkt voor hen. Zo proberen we iets in beweging te zetten dat kan leiden tot verandering. Timanti waakt er wel over om steeds de beweging naar buiten te blijven maken: hippotherapie, boodschappen, wandelen, Mooimakers,…

Klas: de Timanti-jongeren zijn leerplichtig en moeten dus contact met de school blijven behouden. We proberen de impact van een opname op een schooltraject zo goed mogelijk op te vangen. We blijven op een andere manier bezig met schoolse vaardigheden. We houden als team contact met de scholen.

Gesprekslokaal: gesprekken voeren met de jongeren is een essentieel onderdeel van de behandeling. Dat kan in de gesprekslokalen, waar individuele gesprekken maar ook gezins- en oudergesprekken kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de andere disciplines, de ouders en de hulpverlening.

Sporthal: Timanti beschikt over een ruime sporthal, een heel belangrijke plek voor de jongeren. Bewegen is immers essentieel, ook voor de samenhang tussen lichaam en geest. Sporten helpt ook om te leren omgaan met spanning en frustraties en het stimuleert het groepsgevoel. En vooral: sporten is gewoon heel plezant.

Tuin: de ligging van het paviljoen is ideaal, vlakbij het bos. Aan de zuidkant van het gebouw is ook een fraai terras aangelegd, wat een grote meerwaarde is. Bovendien lopen er in de tuin sponsorprojecten voor de aanleg van een moestuin en voor de bouw van een schommel, klimrek, terugtrekhutjes, speelelementen in het kader van agressiepreventie. Even een fris hoofd halen is sowieso goed, niet alleen voor de bewoners van Timanti.

PAAZ-AFDELING

De officiële opening van Timanti biedt AZ Alma de kans om ook de PAAZ even voor te stellen. PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis. AZ Alma heeft sinds begin 2020 zo’n afdeling, hiervoor werden ingrijpende verbouwingswerken uitgevoerd. Maar net als bij Timanti gooide COVID-19 roet in het eten voor een voorstelling van deze belangrijke dienst met 30 hospitalisatiebedden.

TIMANTI?

De naam Timanti verwijst naar het Finse woord voor 'diamant' (timantti) en werd bewust gekozen omdat in elk van ons, diep van binnen, een mooie diamant schuilt. Die diamant is er altijd geweest, van bij de geboorte. Hij bevat veel waardevols: talenten, passie, energie, waarden, kracht, interesses, dromen… Door de jaren heen, durven we het contact met die diamant wel eens verliezen. Er komt een laagje modder op. En dan beginnen we te twijfelen. “Wie ben ik? Ben ik wel echt goed in iets? Ben ik goed bezig?” Onze taak als hulpverlener is een duwtje in de rug geven om te starten met het terug vinden en koesteren van je diamant, zonder ons te verliezen in of het blindstaren op die modder. Een diamant staat voor kracht. We willen dan ook vertrekken vanuit de kracht van de jongere en zijn of haar context. Daarnaast staat een diamant ook symbool voor doorzettingsvermogen, eerlijkheid, zuiverheid, samenwerking en vergevingsgezindheid.

Nieuwsoverzicht