Vlaanderenis werk

AZ Alma en woonzorgcentra reiken elkaar de hand

17 april 2020 / COVID-19

Door middel van telefonische contacten heeft AZ Alma bij 27 lokale wzc’s gepolst naar hun actuele vragen en bezorgdheden. Vanuit die bevraging hebben we een concreet plan met enkele initiatieven uitgewerkt.

Azamd2017005

De coronacrisis raakt AZ Alma als instelling hard. We vragen erg veel van onze artsen, medewerkers, patiënten en bezoekers. Daarnaast staan we als regionale zorgverstrekker ook stil bij de werking van de woonzorgcentra (wzc’s). Ook voor hen zijn het bijzonder intensieve tijden. Daarom hebben we beslist om onze wzc’s een hart onder de riem te steken.

Door middel van telefonische contacten heeft AZ Alma bij 27 lokale wzc’s gepolst naar hun actuele vragen en bezorgdheden. Vanuit die bevraging hebben we een concreet plan met enkele initiatieven uitgewerkt, zoals de komst van één centraal aanspreekpunt: alle vragen van alle wzc’s worden vanaf nu gebundeld en intern bekeken door onze specialisten ter zake.
Het betreft zowel vragen over de inzet van (beschermings)materiaal en personeel, de toepassing van de overheidsrichtlijnen, procedures bij opname & ontslag en het aanbod in psychosociale ondersteuning.
De antwoorden worden naar àlle wzc’s teruggekoppeld, zodat onze kennisoverdracht optimaal kan benut worden.
Bovendien staan er ook videoconferenties gepland om de communicatie en de opvolging van bepaalde vraagstukken nog vlotter te laten verlopen. Alle communicatiemiddelen worden dus ingezet om elkaar de hand te reiken.

Om de situatieschets compleet te maken, ging ons team zelfs ter plekke. Ziekenhuishygiënist John Ryckaert klinkt positief: “Met het team ziekenhuishygiëne bezochten we deze week een aantal woonzorgcentra. We konden vaststellen dat de organisaties zelf en het personeel erg professioneel omgaan met deze crisis. Gegeven de grote architectonische variaties, de testresultaten en de beperkte middelen implementeren ze met veel enthousiasme en creativiteit de hygiëne- en cohortrichtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.”
“De media creëren niet altijd een positief beeld en dat is jammer. Wij konden het tegendeel vaststellen: de liefdevolle zorg en de inzet voor de zo kwetsbare bewoners en familie is hartverwarmend. Laat het een steun zijn voor allen, met doorzettingsvermogen en zorg komen we erdoor!”

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht