Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

nieuws - renovatie & nieuwbouw

Renovatie en nieuwbouw

Een nieuw ziekenhuis

Het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd aan de rand van Eeklo op de gronden gelegen tussen de Ringlaan, Raverschootstraat en Blakstraat – richting Maldegem. Patiënten vragen terecht echter nu al een moderne infrastructuur met alle mogelijk comfort. Met voortdurende verbouwingswerken wil het ziekenhuis aan de verwachtingen van de patiënt tegemoetkomen en dit op beide campussen.

Verbouwingswerken

De facelift op beide campussen is noodzakelijk om aan de toenemende vraag tot comfort te voldoen, maar eveneens om extra ruimte te creëren voor nieuwe artsen. Bovendien wil het ziekenhuis op beide campussen het zorgaanbod nog verder uitbreiden en steeds meer subspecialisaties aanbieden. Plaats, ruimte en comfort zijn dus een must. De uitbouw van een nieuwe keuken in campus sijsele, het plaatsen van een NMR-toestel in campus eeklo, een vernieuwde radiologiezaal op campus sijsele,… het zijn maar enkele van de recente investeringen.

Toekomstplannen

campus eeklo

De site aan de Moeie zal bij de oplevering van het nieuwe ziekenhuis aan de stad overgedragen worden.

campus sijsele

De campus te Sijsele krijgt na de ingebruikname van het nieuwbouwziekenhuis opnieuw een zorggerelateerde bestemming. Samen met enkele reeds aanwezige partners (de Zusters van Liefde, WZC Morgenster, Mensana, AZ Alma,…) en andere geïnteresseerden zal op het ruim 30 hectare grote domein een zorgmetropool uitgebouwd worden: Sanapolis. Hiervoor werd reeds een masterplan uitgewerkt. Meer informatie hierover kunt u bekomen op www.sanapolis.be. Toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels voorzag deze mogelijkheid bij de goedkeuring van het zorgstrategisch plan en het bestuur en de directie wensen daar ook een degelijke invulling aan te geven.

Het masterplan Nieuwbouwziekenhuis

Maar ook voor ons nieuwbouwziekenhuis werd een masterplan uitgewerkt. Bij het uitdenken van de opbouw en de invulling van dit nieuwe ziekenhuis werden een aantal conceptuele opties vastgelegd en uitgetekend. Hieronder volgt een kort overzicht van de 7 voornaamste conceptuele opties.

Wij willen een regionaal ziekenhuis zijn

Het nieuwbouwziekenhuis wil zich profileren als het regionaal ziekenhuis voor de regio “Meetjesland”, d.w.z. de streek rond Eeklo, Gent, Brugge, Aalter en Zelzate en strekkend tot Zeeuws – Vlaanderen.

Wij willen een bereikbaar ziekenhuis zijn

Het nieuwe ziekenhuis zal centraal gebouwd worden binnen de bovenvermelde doelregio. De wegeninfrastructuur rond het ziekenhuis is nu reeds in grote mate aanwezig om een optimale bereikbaarheid te garanderen (N9 – N49 enz.). Duidelijke bewegwijzering moet ertoe leiden dat men zonder vergissen het ziekenhuis op een eenvoudige manier kan bereiken. Ook in het ziekenhuis zelf zal een cliëntvriendelijke signalisatie aangebracht worden, zodat iedereen moeiteloos zijn/haar bestemming kan bereiken.

Wij willen een onthalend ziekenhuis zijn

De terreinen, de gebouwen, de sfeer, het personeel en de gebruikte materialen moeten allen de patiënt op een vriendelijke en warme wijze “onthalen”. De bewegwijzering moet eenvoudig zijn, de te consulteren diensten moeten dicht bij elkaar liggen en de wachttijden moeten tot een minimum herleid worden. Op de verschillende afdelingen zal ernaar gestreefd worden om een sfeer van rust en geborgenheid te creëren, waar het comfort en de privacy van elke patiënt maximaal gewaarborgd wordt.

Wij willen een functioneel en herconfigureerbaar ziekenhuis zijn

Heden ten dage kunnen we steeds snellere veranderingen in het zorgaanbod constateren. Deze veranderingen eisen een ziekenhuisopbouw die maximaal kan inspelen op deze wijzigingen in zorgpatroon. Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal dus zodanig gebouwd worden dat het vlot kan inspelen op zowel inhoudelijke veranderingen (vb. nieuwe zorgprogramma’s) als volumeveranderingen (meer of minder aanbod). Daartoe is een maximale flexibiliteit noodzakelijk.

Wij bouwen voor het primaire zorgproces: zorgmanagement

Het nieuwe ziekenhuis wil een patiëntgestuurd ziekenhuis zijn. Men wenst de organisatie af te stemmen op het traject dat de patiënt doorheen het ziekenhuis doorloopt en wil dit ook infrastructureel zo aanduiden. De doelstelling is om de zorg maximaal naar de patiënt te brengen in plaats van de patiënt naar de zorg.

Wij willen een servicegericht ziekenhuis zijn

Zoals hierboven reeds aangehaald is het de bedoeling om de zorg maximaal naar de patiënt te brengen in plaats van omgekeerd. Een dergelijke patiëntgestuurde organisatie zal zich ook moeten vertalen in de werking van de zorgondersteunende en organisatie- ondersteunende diensten (vb. administratie, toelevering, catering, schoonmaak enz.)

Wij willen zorgen voor onze medewerkers

Het nieuwbouwziekenhuis wil ook voor de eigen medewerkers een aangenaam ziekenhuis zijn om in te werken. Dit kan door een aantal belangrijke personeelsfaciliteiten te voorzien (vb. personeelsparking, personeelsrestaurant, leslokalen, auditoria, HRM-beleid, vorming enz.)

laatste wijziging 18/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018