Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

cijfers & kerngetallen

Cijfers en kerngetallen

Zorgaanbod en klassieke hospitalisatie: overzicht

Chirurgie

134

Diagnose

117

Intensieve Zorgen

9

Pediatrie

26

Materniteit

20

Geriatrie

100

SP Locomotorisch

20

SP Neurologie

25

Totaal aantal erkende bedden

451


Daarenboven beschikt AZ Alma ook nog over 62 bedden in daghospitalisatie. Dat maakt een totaal van 513 plaatsen.

Naast bovenvermeld aanbod zijn in AZ Alma ook nog de volgende functies, zorgprogramma's en RIZIV-conventies aanwezig:

 • polikliniek
 • revalidatiecentrum
 • functie intensieve zorgen
 • gespecialiseerde spoedgevallendienst
 • functie mobiele urgentiegroep
 • functie palliatieve zorg
 • zorgprogramma's cardiale pathologie A en P
 • zorgprogramma oncologische basiszorg
 • wondzorgteam
 • mammografische eenheid voor borstkankerscreening
 • diabetesconventie
 • neonatale zorg
 • pijnkliniek
 • nierdialyse
 • ...

Medische disciplines

 • Algemene Heelkunde
 • Orthopedie
 • Traumatologie
 • Urologie
 • Plastische heelkunde
 • Abdominale heelkunde
 • Vaatheelkunde
 • Pediatrie
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
 • Fysische Geneeskunde
 • Sportgeneeskunde
 • Revalidatie
 • NKO (Neus-Keel-Oor)
 • Oftalmologie
 • Stomatologie
 • Anesthesie
 • Reanimatie
 • Inwendige geneeskunde
 • Geriatrie
 • Oncologie
 • Cardiologie
 • Gastro-enterologie
 • Pneumologie
 • Nefrologie
 • Reumatologie
 • Endocrinologie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Dermatologie
 • Medische beeldvorming
 • Nucleaire geneeskunde
 • Klinische biologie
 • Anatomo - pathologie

Jaarverslagen

Personeelsgegevens

In AZ Alma zijn ongeveer 1290 personeelsleden en circa 120 artsen werkzaam. Met deze tewerkstellingsgraad is AZ Alma de grootste werkgever in de regio.

Al onze medewerkers combineren deskundigheid met gastvrijheid en streven naar een kwaliteitsvolle zorg. Zij zijn in hoge mate betrokken bij de patiënt en de organisatie en leggen heel wat verantwoordelijkheidszin aan de dag.

laatste wijziging 7/09/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018