Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

professionals - stages - documenten

Stagedocumenten

Algemene infobrochure

Studenten die stage lopen in AZ Alma kunnen in onze studentenbrochure algemene informatie terugvinden over het ziekenhuis. Verder vindt u er ook de procedures omtrent ziekte, arbeidsongevallen, badges, kleedkastjes, ... in terug.

Stagemappen per Zorgeenheid

De specifieke informatie over de zorgeenheid waar u stage loopt kunt u terugvinden in de stagemappen van de betreffende Zorgeenheid.

Stagemap Geriatrie [582 KB - PDF]

Werkpost fiches en risico analyse

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar u stage loopt en dat u de veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

Werkpostfiches

Apotheker in opleiding [61 KB - PDF]
Ergotherapie [64 KB - PDF]
Kinesitherapie [63 KB - PDF]
Logopedie [64 KB - PDF]
Maatschappelijk werk [64 KB - PDF]
Psychologen [62 KB - PDF]
Schoonmaak [62 KB - PDF]
Ziekenhuisapotheker [61 KB - PDF]
Zorgkundige [62 KB - PDF]

Risicoanalyses

Apotheek [112 KB - PDF]
Dieetleer [117 KB - PDF]
Ergotherapie [117 KB - PDF]
Grootkeuken [88 KB - PDF]
Kantoor [117 KB - PDF]
Kinesitherapie [117 KB - PDF]
Labo [111 KB - PDF]
Logopedie [118 KB - PDF]
Schoonmaak [96 KB - PDF]
Verpleging [96 KB - PDF]

Feedbackformulier studenten

In AZ Alma gebruiken wij een uniform feedbackformulier voor alle studenten verpleegkuden en vroedkunde.

Gelieve het feedbackformulier mee te brengen op de eerste dag van uw stage en uw doelstellingen op pagina 2 vooraf in te vullen.

laatste wijziging 18/09/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017