Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

professionals - medische beeldvorming

Medische Beeldvorming

De dienst Medische Beeldvorming van AZ Alma is op 8 december 2015 overgeschakeld naar een volledig digitale distributie van beelden en verslagen.

Als zorgprofessional krijgt u toegang tot het Huisartsenportaal van het AZ Alma via de website https://vna.azalma.be/PatientList

Via dit portaal hebt u toegang tot alle onderzoeken en verslagen medische beeldvorming die door u zijn aangevraagd. De volledige handleiding van deze beeldenviewer vindt u in de beeldenviewer.

AZ Alma is op 5 november 2015 overgestapt naar een nieuw PACS (systeem waarin digitale beelden worden bewaard). De historische onderzoeken (uit het vorig PACS) worden momenteel (status d.d. 8/12/2015) anti-chronologisch naar dit nieuwe platform gemigreerd. Op heden (status d.d. 8/12/2015) zijn alle onderzoeken van 2015 t.e.m. 2013 beschikbaar.

De nieuwe verslagen zijn beschikbaar van zodra ze door de radioloog zijn gevalideerd.

Omwille van veiligheidsredenen dient u eenmalig de helpdesk ICT van het AZ Alma te contacteren voor het bekomen van uw gebruikersnaam en initieel wachtwoord. U kunt de helpdesk ICT hiervoor bereiken tijdens de kantooruren (werkdagen van 9.00-17.00 uur) op het nummer 09 310 06 98. Het initieel wachtwoord dient u tijdens uw eerste aanmelding te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.

De verslagen worden uiteraard ook via Medibridge of Mediring elektronisch doorgestuurd.

Indien u met CoZo werkt zijn de onderzoeken ook via CoZo en d.m.v. dezelfde beeldenviewer bevraagbaar.
laatste wijziging 7/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017