Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

professionals - vrijwiliggers

Vrijwilligers

Zingeving, met en voor anderen

De vrijwilliger is iemand met een warm hart die zich belangeloos inzet voor onze zieken en tegemoet komt aan de noden en de wensen van de zorgbehoevende en zijn familie. Een vrijwilliger is uniek met zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten.

Door zijn toegewijde gedrevenheid, passie en geduld betekent de vrijwilliger een meerwaarde voor het ziekenhuis.

We helpen vrijwilligers graag om binnen ons ziekenhuis te zoeken naar een zinvolle activiteit waarin zij samen met anderen voor onze zieken en hun familie veel kunnen betekenen.

In die zin worden vrijwilligers zoveel mogelijk ingezet op plaatsen waar zij, door hun gevarieerd aanbod van diensten, een extraatje betekenen bovenop de professionele inzet van medici, paramedici en anderen.

Ons aanbod

 • Samen met de coördinator wordt nagegaan welke activiteiten bij uw interessesfeer aansluiten.
 • Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin doelstelling, verzekering, zwijgplicht en onkostenvergoeding vervat zijn. Op weg van en naar het ziekenhuis bent u verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • De afsprakennota omvat de aard, de frequentie en de omvang van het vrijwilligerswerk. Ook de proefperiode, tijdsbesteding, inspraak en vorming worden hierdoor geregeld. Er wordt duidelijk afgesproken wat binnen de geplande activiteiten mag en niet mag.
 • We engageren ons tot het organiseren en ondersteunen van vorming. Ook informele initiatieven sluiten hierbij aan.

Onze activiteiten

In het AZ Alma willen we met onze vrijwilligers-werking een meerwaarde bieden voor de zieken en hun familie. We plaatsen de patiënt centraal en willen de volgende activiteiten aanbieden:

 • onthalen en begeleiden van patiënten en familie doorheen het ziekenhuis
 • begeleiden van patiënten bij ontslag
 • hulp bieden bij het opdienen van maaltijden, koffie, …
 • ondersteunen van socio-culturele activiteiten voor onze oudere patiënten
 • bezorgen van kranten en tijdschriften aan bed van de patiënt
 • geven van emotionele ondersteuning door een troostend woord, een leuke babbel
 • voorlezen uit krant of tijdschrift
 • wandelen met patiënten, al dan niet in een rolwagen
 • uw interesses kunnen wellicht uitgroeien tot nieuwe vrijwilligersinitiatieven

Contactgegevens

Heeft u vragen omtrent vrijwilligerswerking in ons ziekenhuis of bent u bereid zich als vrijwilliger te engageren, neem dan vrijblijvend contact op met ons.


Coördinator vrijwilligerswerking 
Tel. 09 310 14 95 
e-mail: vrijwilligerswerking@azalma.be 

 Oproep vrijwilligerswerk [ 72 KB - PDF]
 Brochure vrijwilligers [ 515 KB - PDF]

Vacatures

Voor recente vacatures kan u steeds terecht op de jobsite van AZ Alma

laatste wijziging 29/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017